Leidiniai

Žodžiai yra svarbūs. Kaip etiškai kalbėti ir rašyti apie psichikos sveikatą?

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Mental Health, Psychosocial Disability and the Right to live in the Community: Deinstitutionalisation and Advocacy for Change

Kalba: anglų

Atsisiųsti PDF

Viskas, ką norėjai žinoti apie psichikos sveikatą - psichikos sveikatos raštingumo vadovas (biure, galima gauti po mokymų)

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Orumas teisme: asmenų su proto ir (arba) psichosocialine negalia procesinių teisių stiprinimas baudžiamosiose bylose

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

MENTAL HEALTH POLICY IN THE BALTIC REGION: Looking for Synergies Between Governments and Civil Society

Kalba: English

Atsisiųsti PDF

Asmenų, turinčių proto ir/ar psichosocialinę negalią procedūrinių teisių stiprinimas baudžiamojoje teisėje: Lietuvos situacijos analizė

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Training Pack: Innovating European Lawyers to Advance the Rights of Children with Disabilities

Kalba: English

Atsisiųsti PDF

Mokomoji medžiaga: Europos teisininkų kompetencijos didinimui vaikų, turinčių negalią, teisių užtikrinimo srityje

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Nacionalinė teisinių inovacijų strategija Lietuvai: įtraukusis ugdymas – esminė kiekvieno vaiko teisė

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

National legal innovation strategy for Lithuania: the right of every child to inclusive education

Kalba: English

Atsisiųsti PDF

Оценка готовности оказания услуг людям с интеллектуальными и/или психическими нарушениями на уровне местных сообществ в Беларуси

Kalba: rusų

Atsisiųsti PDF

Paguodos skrynelės:metodinė priemonė 7-12 metų vaikų emocinio savireguliavimo įgūdžiams lavinti (biure, galima gauti po mokymų)

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Gyvenimas savarankiškai ir įtrauktis į bendruomenę. JT Neįgaliųjų teisių konvencijos 19 straipsnio įgyvendinimo Lietuvos socialinės globos sistemoje stebėsenos ataskaita

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Independent Living and Community Inclusion. Monitoring Implementation of UN CRPD Art. 19 in Lithuanian Social Care Institutions

Kalba: english

Atsisiųsti PDF

Visuomenės nuostatų kitimo ir diskriminacijos priežasčių tyrimo ir rezultatų analizė

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

„Vaikų, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų ar negalią, teisė į teisingą teismą administracinėje, civilinėje ir baudžiamojoje teisėje Lietuvoje: tarptautinio tyrimo ataskaitos dalies santrauka“

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Kognityvinės - elgesio terapijos principų taikymas ir ugdymas vaikų socializacijos centruose. Metodinė premonė

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Žmogaus teisės Lietuvos socialinės globos sistemoje. Stacionarių socialinės globos institucijų vidaus tvarkos taisyklių analizė

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Nuo mitų prie tikrovės: psichikos sveikatos vaizdavimas žiniasklaidos priemonėse

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

ŽIV, AIDS ir psichikos sveikata. Psichikos sveikatos paslaugų prieinamumas ŽIV infekuotiems ir AIDS sergantiems asmenims Lietuvoje. Tyrimo ataskaita

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Mental health reforms: challenges in Lithuania

Kalba: anglų

Atsisiųsti PDF

Darbas su prasižengusiais nepilnamečiais vaikų socializacijos centruose, Norvegijos patirties pritaikymas Lietuvai

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Vaikų, kuriems paskirta vidutinės priežiūros priemonė, situacijos, veiksnių ir priežasčių, paskatinusių nusižengti, analizė

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Neįgaliųjų įvaizdis Lietuvoje – požiūris iš Skandinavijos

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Image of Disabled in Lithuania – View from the Scandinavian Perspective

Kalba: anglų

Atsisiųsti PDF

Paciento teisėms įgyventi teikiama paciento patikėtinio paslauga – lankstinukas

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Ankstyvosios intervencijos taikymas mažinant psichiką veikiančių medžiagų vartojimą – mokymų medžiaga

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Neveiksnumo problematika Europos Sąjungos deklaruojamų vertybių kontekste – neveiksnumą reglamentuajančių ES teisės aktų analizė

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Patarimai su psichikos sveikatos temomis susiduriantiems žurnalistams – atmintinė

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Tolerancijos savaitė „Griauname sienas, ugdome toleranciją“

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Psichikos sveikatos paslaugos bendruomenėje: neįgaliųjų įdabinimas – straipsnių rinkinys

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Partneriai geresnės politikos kūrimui. Įtraukimo į sprendimų priėmimą vadovas

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Žmogaus teisių stebėsena uždarose psichikos sveikatos priežiūros ir globos institucijose – projekto ataskaita

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Human Rights Monitoring in Residential Institutions for Mentally Disabled and Psychiatric Hospitals

Kalba: anglų

Atsisiųsti PDF

Human Rights in Mental Health Care in Baltic Countries

Kalba: anglų

Atsisiųsti PDF

Žmogaus teisės Baltijos šalių psichikos sveikatos priežiūros srityje

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Pasitrauk — nesimato! Kaip sėkmingai įdarbinti asmenį su psichikos negalia.

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Bendruomeninės psichikos sveikatos paslaugos Lietuvoje

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Vaiko teisių padėtis Lietuvos stacionariose globos ir ugdymo įstaigose – tyrimo ataskaita

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Children’s Rights Situation in the Residential Care and Education Institutions in Lithuania

Kalba: anglų

Atsisiųsti PDF

Primasis psichozės epizodas

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Kaip tinkamai vartoti vaistus

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

ПЕРВЫЙ ЭПИЗОД ПСИХОЗА

Kalba: rusų

Atsisiųsti PDF