Leidiniai

Vaikams su negalia prieinamas teismas: situacijos Lietuvoje analizė

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Vaikams su negalia prieinamas teismas: situacijos Lietuvoje analizė

Kalba: anglų

Atsisiųsti PDF

Lankstinukai pabėgėliams - lengvai suprantama kalba

Kalba: anglų

Atsisiųsti PDF

Lankstinukai pabėgėliams

Kalba: ukrainiečių

Atsisiųsti PDF

Lankstinukai pabėgėliams

Kalba: rusų

Atsisiųsti PDF

Lankstinukai pabėgėliams

Kalba: arabų

Atsisiųsti PDF

Lankstinukai pabėgėliams

Kalba: prancūzų

Atsisiųsti PDF

Lankstinukai pabėgėliams

Kalba: anglų

Atsisiųsti PDF

Lankstinukai pabėgėliams

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Psichikos sveikatos paslaugų teikimas smurtą artimoje aplinkoje patyrusioms moterims ir vaikams su negalia

Kalba: Lietuvių

Atsisiųsti PDF

Psichikos sveikatos paslaugų teikimas smurtą artimoje aplinkoje patyrusioms moterims ir vaikams su negalia

Kalba: Anglų

Atsisiųsti PDF

Gairės žiniasklaidai. Etiška komunikacija apie karo Ukrainoje poveikį psichikos sveikatai

Kalba: Lietuvių

Atsisiųsti PDF

Viskas, ką norėjai žinoti apie psichikos sveikatą (galima gauti po mokymų)

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Ginamųjų su psichikos sveikatos sutrikimais, intelekto ir (arba) psichosocialine negalia teisė į teisingą teismą. Tyrimo ataskaita

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Ginamųjų su psichikos sveikatos sutrikimais, intelekto ir (arba) psichosocialine negalia teisė į teisingą teismą. Tyrimo ataskaita

Kalba: anglų

Atsisiųsti PDF

Migrantų ir pabėgėlių psichikos sveikata. Gairės specialistams, norintiems padėti

Kalba: Lietuvių

Atsisiųsti PDF

Projekto DIS-CONNECTED aprašymas lengviau suprantama kalba

Kalba: Lietuvių

Atsisiųsti PDF

Praktinių priemonių rinkinys. Matomos - dėmesys smurtui prieš moteris su negalia.

Kalba: Lietuvių

Atsisiųsti PDF

Ginamųjų su intelekto ar (ir) psichosocialine negalia teisės Lietuvos baudžiamojoje justicijoje

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Ginamųjų su intelekto ar (ir) psichosocialine negalia teisės Lietuvos baudžiamojoje justicijoje

Kalba: anglų

Atsisiųsti PDF

Ką žmonės su intelekto negalia ir psichosocialine negalia sakė apie teismą?

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Mano teisės baudžiamajame procese - lengvai suprantama kalba (Lankstinukas)

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Mano teisės baudžiamajame procese - lengvai suprantama kalba (Lankstinukas)

Kalba: anglų

Atsisiųsti PDF

Ginamųjų su psichikos sveikatos sutrikimais, intelekto ar (ir) psichosocialine negalia teisės baudžiamajame procese - gairės specialistams (Lankstinukas)

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Ginamųjų su psichikos sveikatos sutrikimais, intelekto ar (ir) psichosocialine negalia teisės baudžiamajame procese - gairės specialistams (Lankstinukas)

Kalba: anglų

Atsisiųsti PDF

Sankirta tarp smurto lyties pagrindu ir socialinių bei psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo moterims su negalia Lietuvoje situacijos apžvalga ir rekomendacijos sisteminiams pokyčiams

Kalba: Lietuvių

Atsisiųsti PDF

Bendruomeninių paslaugų vystymas asmenims su intelekto ar (ir) psichosocialine negalia. Situacijos Lietuvoje apžvalga ir rekomendacijos

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Gydymo nenaudojant vaistų programa

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Gydymo nenaudojant vaistų programa

Kalba: anglų

Atsisiųsti PDF

PRAKTINIŲ PRIEMONIŲ RINKINYS. Balsai už teisingumą: bendravimas su nusikaltimus patyrusiais žmonėmis su negalia

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

PRAKTINIŲ PRIEMONIŲ RINKINYS. Balsai už teisingumą: bendravimas su nusikaltimus patyrusiais žmonėmis su negalia

Kalba: anglų

Atsisiųsti PDF

7 sąvokos ir rekomendacijos. Kaip tobulinti socialines ir psichikos sveikatos paslaugas vadovaujantis žmogaus teisėmis grįstu požiūriu?

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Lengvai skaitoma kalba: Balsai už teisingumą Lietuvoje

Kalba: anglų

Atsisiųsti PDF

Balsai už teisingumą. Nusikaltimus patyrę žmonės su negalia Lietuvoje

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Balsai už teisingumą. Nusikaltimus patyrę žmonės su negalia Lietuvoje

Kalba: anglų

Atsisiųsti PDF

Žodžiai yra svarbūs. Kaip etiškai kalbėti ir rašyti apie psichikos sveikatą?

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Tyrimo ataskaita. Teisė į psichikos sveikatą ir asmenų su psichosocialine negalia teisių užtikrinimas COVID-19 pandemijos metu Lietuvoje.

Kalba: Lietuvių

Atsisiųsti PDF

Psichikos sveikata, psichosocialinė negalia ir teisė gyventi bendruomenėje: deinstitucionalizacija ir advokacija už pokyčius

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Psichikos sveikata, psichosocialinė negalia ir teisė gyventi bendruomenėje: deinstitucionalizacija ir advokacija už pokyčius

Kalba: anglų

Atsisiųsti PDF

Viskas, ką norėjai žinoti apie psichikos sveikatą - psichikos sveikatos raštingumo vadovas (biure, galima gauti po mokymų)

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Orumas teisme: asmenų su proto ir (arba) psichosocialine negalia procesinių teisių stiprinimas baudžiamosiose bylose

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

PSICHIKOS SVEIKATOS SISTEMOS BALTIJOS ŠALYSE: sinergijos tarp valdžios ir pilietinės visuomenės paieška

Kalba: anglų

Atsisiųsti PDF

Asmenų, turinčių proto ir/ar psichosocialinę negalią procedūrinių teisių stiprinimas baudžiamojoje teisėje: Lietuvos situacijos analizė

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Mokomoji medžiaga: Europos teisininkų kompetencijos didinimui vaikų, turinčių negalią, teisių užtikrinimo srityje

Kalba: anglų

Atsisiųsti PDF

Mokomoji medžiaga: Europos teisininkų kompetencijos didinimui vaikų, turinčių negalią, teisių užtikrinimo srityje

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Nacionalinė teisinių inovacijų strategija Lietuvai: įtraukusis ugdymas – esminė kiekvieno vaiko teisė

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Nacionalinė teisinių inovacijų strategija Lietuvai: įtraukusis ugdymas – esminė kiekvieno vaiko teisė

Kalba: anglų

Atsisiųsti PDF

Lietuvos psichikos sveikatos strategijos ir savižudybių prevencijos alternatyvus priemonių planas 2016-2018m.

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Pasirengimo teikti paslaugas žmonėms su intelekto ir (arba) psichosocialine negalia įvertinimas Baltarusijos vietos bendruomenėse

Kalba: rusų

Atsisiųsti PDF

Paguodos skrynelės:metodinė priemonė 7-12 metų vaikų emocinio savireguliavimo įgūdžiams lavinti (biure, galima gauti po mokymų)

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Gyvenimas savarankiškai ir įtrauktis į bendruomenę. JT Neįgaliųjų teisių konvencijos 19 straipsnio įgyvendinimo Lietuvos socialinės globos sistemoje stebėsenos ataskaita

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Gyvenimas savarankiškai ir įtrauktis į bendruomenę. JT Neįgaliųjų teisių konvencijos 19 straipsnio įgyvendinimo Lietuvos socialinės globos sistemoje stebėsenos ataskaita

Kalba: anglų

Atsisiųsti PDF

Visuomenės nuostatų kitimo ir diskriminacijos priežasčių tyrimo ir rezultatų analizė

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

„Vaikų, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų ar negalią, teisė į teisingą teismą administracinėje, civilinėje ir baudžiamojoje teisėje Lietuvoje: tarptautinio tyrimo ataskaitos dalies santrauka“

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Kognityvinės - elgesio terapijos principų taikymas ir ugdymas vaikų socializacijos centruose. Metodinė premonė

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Žmogaus teisės Lietuvos socialinės globos sistemoje. Stacionarių socialinės globos institucijų vidaus tvarkos taisyklių analizė

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Nuo mitų prie tikrovės: psichikos sveikatos vaizdavimas žiniasklaidos priemonėse

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

ŽIV, AIDS ir psichikos sveikata. Psichikos sveikatos paslaugų prieinamumas ŽIV infekuotiems ir AIDS sergantiems asmenims Lietuvoje. Tyrimo ataskaita

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Psichikos sveikatos reformos: iššūkiai Lietuvoje

Kalba: anglų

Atsisiųsti PDF

Darbas su prasižengusiais nepilnamečiais vaikų socializacijos centruose, Norvegijos patirties pritaikymas Lietuvai

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Vaikų, kuriems paskirta vidutinės priežiūros priemonė, situacijos, veiksnių ir priežasčių, paskatinusių nusižengti, analizė

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Neįgaliųjų įvaizdis Lietuvoje – požiūris iš Skandinavijos

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Neįgaliųjų įvaizdis Lietuvoje – požiūris iš Skandinavijos

Kalba: anglų

Atsisiųsti PDF

Paciento teisėms įgyventi teikiama paciento patikėtinio paslauga – lankstinukas

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Ankstyvosios intervencijos taikymas mažinant psichiką veikiančių medžiagų vartojimą – mokymų medžiaga

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Neveiksnumo problematika Europos Sąjungos deklaruojamų vertybių kontekste – neveiksnumą reglamentuajančių ES teisės aktų analizė

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Patarimai su psichikos sveikatos temomis susiduriantiems žurnalistams – atmintinė

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Tolerancijos savaitė „Griauname sienas, ugdome toleranciją“

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Psichikos sveikatos paslaugos bendruomenėje: neįgaliųjų įdabinimas – straipsnių rinkinys

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Partneriai geresnės politikos kūrimui. Įtraukimo į sprendimų priėmimą vadovas

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Žmogaus teisių stebėsena uždarose psichikos sveikatos priežiūros ir globos institucijose – projekto ataskaita

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Žmogaus teisių stebėsena uždarose psichikos sveikatos priežiūros ir globos institucijose – projekto ataskaita

Kalba: anglų

Atsisiųsti PDF

Žmogaus teisės Baltijos šalių psichikos sveikatos priežiūros srityje

Kalba: anglų

Atsisiųsti PDF

Žmogaus teisės Baltijos šalių psichikos sveikatos priežiūros srityje

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Pasitrauk — nesimato! Kaip sėkmingai įdarbinti asmenį su psichikos negalia

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Bendruomeninės psichikos sveikatos paslaugos Lietuvoje

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Vaiko teisių padėtis Lietuvos stacionariose globos ir ugdymo įstaigose – tyrimo ataskaita

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Vaiko teisių padėtis Lietuvos stacionariose globos ir ugdymo įstaigose – tyrimo ataskaita

Kalba: anglų

Atsisiųsti PDF

Primasis psichozės epizodas

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Kaip tinkamai vartoti vaistus

Kalba: lietuvių

Atsisiųsti PDF

Pirmas psichozės epizodas

Kalba: rusų

Atsisiųsti PDF