Finansinė parama

Jūsų parama kuria ateitį, kurioje:

•  Empatiška parama vieni kitiems taps norma;
•  Psichikos sveikatos pagalbos sistemoje įsitvirtins modernus požiūris, kokybė ir pagarba;
•  Visi galėsime neslėpdami įvardinti savo, ir išgirsti kito psichikos sveikatos poreikius;
•  Nė vienas nepatirs menkinimo ir nurašymo dėl patiriamų psichikos sveikatos sunkumų;
•  Žiniasklaida apie psichikos sveikatą rašys etiškai;
•  Žmogaus teisės psichikos sveikatoje bus orientacinė ašis.

Ačiū už jūsų paramą!