Mokymai

VšĮ Globali iniciatyva psichiatrijoje, bendradarbiaudama su Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, iki š.m. gruodžio mėn. organizuos mokymus socialiniams darbuotojams ir jų padėjėjams 7-iose Lietuvos apskrityse. Įgyvendinant socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programą siūlomi 16 val. teoriniai ir praktiniai mokymai tema „Neįgalaus žmogaus teisių apsaugos užtikrinimas ir stebėsena dirbant valstybinėse socialinės globos įstaigose su proto negalią turinčiais asmenimis“.

Registruotis mokymuose kviečiami socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai, tiesiogiai dirbantys su neįgaliais asmenimis. Prioritetas teikiamas socialiniams darbuotojams iš valstybinių socialinės globos įstaigų. Dėl riboto vietų skaičiaus į mokymus kviečiame registruotis ne daugiau nei 2 asmenis iš vienos įstaigos. Registracija į pirmuosius mokymus rugsėjo 26-27 d.d. vyks iki rugsėjo 23 d. 10 val. Plačiau