Organizacija

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ (trumpinys – PSP) yra 2000 m. įkurta nevyriausybinė, psichikos sveikatos ir žmogaus teisių srityje dirbanti organizacija.

Vizija – psichikos sveikatos sunkumai priimami kaip žmogiška ir prasminga patirtis, niekas dėl jų nepatiria diskriminacijos ar menkinimo.

Misija – įtvirtinti žmogaus teisėmis grįstą požiūrį į psichikos sveikatą, kurio centre – empatija, pagarba ir į asmenį orientuota pagalbos sistema.

PSP sėkmingai įgyvendino daugiau nei 60 nacionalinių ir tarptautinių projektų. Atliekame tyrimus, analizes, vedame mokymus, vykdome advokaciją, žmogaus teisių stebėseną, dalyvaujame politikos formavime ir šviečiame visuomenę apie biopsichosocialinį, į asmenį orientuotą ir žmogaus teisėmis grįstą požiūrį į psichikos sveikatą.

Taip pat siekiame perimti gerąją užsienio patirtį bei ją diegti Lietuvoje – įskaitant ir naujų bendruomeninių paslaugų vystymą. Esame prisidėję prie inovatyvių ir šiandien sėkimingai teikiamų paslaugų išvystymo, pavyzdžiui, Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centro RASTIS (2001 m.), Valgymo sutrikimų centro (2001 m.), Krizių intervencijos skyriaus Vasaros ligoninėje (2004 m.), Krizių įveikimo centro (2015 m.) įsteigimo. Teikėme ekspertinę pagalbą kuriant Act on Crisis/Mindletic programėlei (2020 m.).

Dirbame ir vystomojo bendradarbiavimo srityje. Paskutiniais metais Baltarusijoje ir Ukrainoje – su vietiniais partneriais siekdami paskatinti deinstitucionalizaciją ir bendruomenines paslaugas žmonėms su psichosocialine ar/ir intelekto negalia.

Mums svarbus žmogaus teisių nedalomumo principas bei puikiai suprantame, kad žmogaus teisių pažeidimai daro žalą visuomenės ir konkrečių asmenų psichikos sveikatai. Todėl aktyviai vykdome tinklaveiką. Esame Žmogaus teisių organizacijų koalicijos, Lietuvos negalios organizacijų forumo, koalicijos „Galiu gyventi“, Vystomojo bendradarbiavimo Platformos, Neformalios nevyriausybinių organizacijų koalicijos už vaiko teises, koalicijos „Psichikos sveikata 2030“ narė.

PSP dalyvauja ir tarptautinėje advokacijoje būdama Mental Health Europe, Human Rights in Mental Health – FGIP ir WHO pan-European Mental Health Coalition nare.

Mūsų vertybės:

  • Pagarba žmogaus teisėms;
  • Įtrauktis ir įvairovė;
  • Atvirumas ir bendradarbiavimas;
  • Savirefleksija ir tobulėjimas.

Tarybos nariai:

Prof. dr. Milda Ališauskienė
Indrė Gegeckaitė
Doc. dr. Neringa Grigutytė
Tania Gurova
Henrikas Vaicekauskas