Organizacija

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ (trumpinys – PSP) yra 2000 m. įkurta nevyriausybinė, psichikos sveikatos ir žmogaus teisių srityje dirbanti orgaizacija.

PSP sėkmingai įgyvendino daugiau nei 60 nacionalinių ir tarptautinių projektų. Atliekame tyrimus, analizes, vedame mokymus, vykdome advokaciją, žmogaus teisių stebėseną, dalyvaujame politikos formavime ir šviečiame visuomenę apie biopsichosocialinį, į asmenį orientuotą ir žmogaus teisėmis grįstą požiūrį į psichikos sveikatą.

Taip pat siekiame perimti gerąją užsienio patirtį bei ją diegti Lietuvoje – įskaitant ir naujų bendruomeninių paslaugų vystymą. Esame prisidėję prie inovatyvių ir šiandien sėkimingai teikiamų paslaugų išvystymo, pavyzdžiui, Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centro RASTIS (2001 m.), Valgymo sutrikimų centro (2001 m.), Krizių intervencijos skyriaus Vasaros ligoninėje (2004 m.), Krizių įveikimo centro (2015 m.) įsteigimo. Teikėme ekspertinę pagalbą kuriant Act on Crisis/Mindletic programėlei (2020 m.).

Dirbame ir vystomojo bendradarbiavimo srityje. Paskutiniais metais Baltarusijoje ir Ukrainoje – su vietiniais partneriais siekdami paskatinti deinstitucionalizaciją ir bendruomenines paslaugas žmonėms su psichosocialine ar/ir intelekto negalia.

Mums svarbus žmogaus teisių nedalomumo principas bei puikiai suprantame, kad žmogaus teisių pažeidimai daro žalą visuomenės ir konkrečių asmenų psichikos sveikatai. Todėl aktyviai vykdome tinklaveiką. Esame Žmogaus teisių organizacijų koalicijos, Lietuvos negalios organizacijų forumo, koalicijos „Galiu gyventi“, Vystomojo bendradarbiavimo Platformos, Neformalios nevyriausybinių organizacijų koalicijos už vaiko teises, koalicijos „Psichikos sveikata 2030“ narė.

PSP dalyvauja ir tarptautinėje advoakcijoje būdama Mental Health Europe ir Human Rights in Mental Health – FGIP narais.

Mūsų vertybės:

•   Pagarba žmogaus teisėms ir individualumui;
•   Lygiateisiškumas;
•   Socialinė įtrauktis;
•   Analitiškumas ir ekspertinės žinios;
•   Skaidrumas ir nepriklausomumas;
•   Atvirumas ir bendradarbiavimas;
•   Savirefleksija ir tobulėjimas.

Vizija – valstybė, kurios politikoje psichikos sveikata yra prioritetas bei veikia efektyvi, lanksti ir šiuolaikiška sistema, kurioje teikiamos individualius kiekvieno žmogaus poreikius atitinkančios kokybiškos, prieinamos ir bendruomeninės psichikos sveikatos paslaugos.