Atsakas į krizės Ukrainoje poveikį pabėgėlių psichikos sveikatai

Įgyvendinimo periodas:
2023 m. sausis – 2024 gruodis

Finansavimo šaltinis:

Europos programa integrcijai ir migracijai (EPIM), bendra Europos organizacijų tinklo (NEF) iniciatyva.

Projekto tikslai

Suteikti karo pabėgėliams iš Ukrainos tinkamą psichikos sveikatos pagalbą, remti bendruomenes, kurios priima pabėgėlius bei skatinti migrantų įtrauktį visuomenėje.

Projekto uždaviniai

  • Apmokyti asmenis teikti tinkamą psichikos sveikatos pagalbą pabėgėliams iš Ukrainos ir juos priimančioms bendruomenėms;
  • Pagerinti dabartinį psichikos sveikatos paslaugų teikimą bendruomenėse;
  • Sumažinti pabėgėlius diskriminuojančius diskursus viešajame lauke.

Lietuvoje bus vykdomi mokymai apie karo ir migracijos poveikį psichikos sveikatai bei pagalbos teikimo principus tiek psichikos sveikatos specialistams, tiek su migrantais dirbantiems savanoriams ar specialistams savivaldybėse. Taip pat vykdomos viešinimo veiklos bei advokacija.

Projektui vadovauja

Mental Health Europe

Mūsų biudžetas: 80 400 EUR