Žmonių su negalia teisė į teisingą teismą – renginys Teisingumo ministerijoje

Nors teisė į teisingumą yra esminis visų žmogaus teisių užtikrinimo ir įgyvendinimo elementas, egzistuoja kliūtys, trukdančios asmenims su negalia naudotis teise į teisingumą lygiai su kitais asmenimis.

2023 m. spalio 4 d. kartu su 8 Europos Sąjungos šalis atstovaujančių organizacijų konsorciumu, suburtu mūsų ilgametės partnerės organizacijos Validity Foundation, pristatėme bendrai vykdomo tyrimo rezultatus dėl ginamųjų su intelekto ar (ir) psichosocialine negalia įtraukties ir teisės į teisingą teismą užtikrinimo. Lietuvos situacijos tyrimo ataskaitą skaitykite čia.

Hibridiniame renginyje dalyvavo net 316 žmonių iš bent 8 ES valstybių. Šis tarptautinis ekspertų, teisininkų ir advokacijos aktyvistų tinklas yra svarbus rengiant ir teikiant rekomendacijas ir praktinį gidą baudžiamojoje justicijoje dirbantiems specialistams.

Lietuva į nacionalinę teisinę bazę dar nėra perkėlusi ES direktyvos dėl pažeidžiamų asmenų apsaugos baudžiamajame procese. Todėl tokie asmenys nėra sistemingai identifikuojami ir negauna reikiamos pagalbos ir paramos. Lietuvos baudžiamosios justicijos sistemoje nėra teisinio apibrėžimo ar reikalavimų dėl tinkamų procesinių sąlygų, o pati „pažeidžiamumo“ sąvoka nėra apibrėžta teisės aktuose.

Prasmingas ir atviras bendradarbiavimas su Teisingumo ministerija leidžia įvardyti praktines, struktūrines bei įstatymines spragas, kurias svarbu įveikti siekiant žmogaus teisių užtikrinimo visiems.

Renginys organizuojamas įgyvendinant projektą „Įgalinti – ginamųjų su intelekto ar (ir) psichosocialine negalia įtraukties ir teisės į teisingą teismą užtikrinimas“, finansuojamą Europos Sąjungos.