Žmogaus teises ginančios organizacijos suvienijo jėgas

Nevyriausybinės organizacijos, dirbančios žmogaus teisių ir antidiskriminacijos srityje, nutarė suvienyti jėgas ir veikti išvien įtvirtinant žmogaus teises ir laisves, lygių galimybių bei nediskriminavimo principus Lietuvoje, ir šiuo tikslu susivienijo į Žmogaus teisių koaliciją. Pasak Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktoriaus Henriko Mickevičiaus: „Žmogaus teisių būklė Lietuvoje blogėja, vietoje rūpesčio įsivyravo prastai slepiamas ar net išdidžiai demonstruojamas priešiškumas žmogaus teisėms, todėl kaip niekad ryškus poreikis apjungti pajėgas ir drauge siekti žmogiškojo matmens politinėje darbotvarkėje išplėtimo, nuoseklios ir efektyvios žmogaus teisių politikos formavimo“.

„Demokratijos kokybės užtikrinimo kiekvienam valstybės piliečiui, žmogaus teisių stiprinimo, socialiai pažeidžiamų žmonių atskirties mažinimo vertybes bei jų gynimą Lietuvos Respublikos Prezidentė nurodė kaip vieną svarbiausių jos veiklos prioritetų. Būtent šiomis vertybėmis vadovaujasi žmogaus teisių srityje dirbančios ir į koaliciją susivienijusios nevyriausybinės organizacijos“, – pabrėžė „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ direktorė Dovilė Juodkaitė.

Koalicijoje dalyvaujančio Lietuvos žmogaus teisių centro atstovas teigia, kad koalicija padės vieningai ir ryžtingai kovoti už žmogaus teises, nepaliekant užribyje nei vienos pažeidžiamos grupės. „Tai, kad į Žmogaus teisių koaliciją susibūrė skirtingose žmogaus teisių srityse dirbančios organizacijos, parodo šių organizacijų aiškią poziciją, kad žmogaus teisių klausimai yra nedalomi ir vienodai svarbūs. Negalima vienų klausimų spręsti kitų sąskaita“, – kalbėjo Lietuvos žmogaus teisių centro direktorius Gediminas Andriukaitis.

Pasak Lietuvos gėjų lygos pirmininko Vladimiro Simonko, įsitraukimas į naujos koalicijos iniciatyvas yra vienas iš būdų organizacijoms dalyvauti viešajame gyvenime ir jaustis darančiomis įtaką pokyčiams žmogaus teisių srityje.

Žmogaus teisių koalicija stebės teisės aktų rengimą ir priėmimą, viešai reaguos į aktualius bei potencialius žmogaus teisių pažeidimus bei sieks, kad valstybės institucijos prisiimtų atsakomybę už žmogaus teisių pažeidimus ir kiekvienas konkretus žmogaus teisių pažeidimas sulauktų teisėto vertinimo.

Lietuvos žydų bendruomenės pirmininko pavaduotoja Faina Kukliansky teigė: „Mes esame negausi mažuma Lietuvoje. Mums reikalingas sąjungininkų aljansas, nes daugelis problemų kyla iš nesusikalbėjimo ir nebendravimo. Mes prisijungiame prie koalicijos, kurioje yra skirtingas žmonių  grupes atstovaujančios organizacijos. Manome, kad mūsų bendradarbiavimas bus visiems naudingas ir sulauks visuomenės supratimo”.

Įgyvendindama savo tikslus Žmogaus teisių koalicija vadovausis demokratinėmis vertybėmis ir žmogaus teisėmis, kurių pagrindą sudaro žmogaus orumas ir lygybė, laisvė, pagarba, nediskriminacija, teisingumas, atsakomybė.

Pasak Lygių galimybių plėtros centro vadovės Virginijos Aleksejūnės, pagarba žmogui, jo orumui – žmogaus teisių pagrindas, todėl gindami savo interesus turime gerbti ir kitą žmogų, nepaminti jo orumo, nediskriminuoti, ar kaip kitaip apriboti jo teises. „Vienas svarbiausių koalicijos tikslų – nenutylėti ir vieningai reaguoti į žmogaus teisių pažeidimus“, – teigė Lygių galimybių plėtros centro vadovė.

Romų visuomenės centro direktorės Svetlanos Novopolskajos manymu, toks žmogaus teisių gynėjų susitelkimas – vienintelis šansas labiausiai diskriminuojamai romų bendruomenei nepasilikti visiškoje izoliacijoje ginant savo teises.

Koalicija vienija organizaciją „Globali iniciatyva psichiatrijoje“, Lietuvos gėjų lygą, Lietuvos žydų bendruomenę, Lietuvos žmogaus teisių centrą, Lygių galimybių plėtros centrą, Lygių teisių ir socialinės plėtros centrą, Romų visuomenės centrą ir Žmogaus teisių stebėjimo institutą.

 

Daugiau informacijos:

 

Globali iniciatyva psichiatrijoje

Direktorė Dovilė Juodkaitė

Tel.: 8 5 2715762, El.p.: djuodkaite@gip-global.org

 

Lietuvos gėjų lyga

Valdybos pirmininkas Vladimir Simonko

Tel.: 8 5 2610314, El.p.: vladimir@gay.lt

 

Lietuvos žydų bendruomenė

Pirmininko pavaduotoja Faina Kukliansky

Tel.: 8 5 2331242, El.p.: fainakukliansky@takas.lt

 

Lietuvos žmogaus teisių centras

Direktorius Gediminas Andriukaitis

Tel.: 8 5 262 88 58, 8 687 22991, El.p.: info@lchr.lt

 

Lygių galimybių plėtros centras

Direktorė Virginija Aleksejūnė

Tel.: 8 5 2335380, El.p.: info@gap.lt

 

Lygių teisių ir socialinės plėtros centras

Direktorius Vytautas Valentinavičius

Tel.: 8 616 05775, El.p.: info@ltspc.lt

 

Romų visuomenės centras

Direktorė Svetlana Novopolskaja

Tel.: 8 5 2104134, El.p.: sn713@hotmail.com

 

Žmogaus teisių stebėjimo institutas

Direktorius Henrikas Mickevičius

Tel.: 8 618 62 584,  El.p.: hrmi@hrmi.lt