Teisė į teisingą teismą – lankstinukai su gairėmis jos užtikrinimui

Dalyvauju baudžiamajame procese. Kokias teises turiu? Į kokius individualius poreikius galiu reikalauti atsižvelgti: informacijos suteikimas lengvai suprantama kalba? Nemokamas advokatas?

Kaltinamieji ir įtariamieji su psichikos sveikatos sutrikimais, intelekto ar (ir) psichosocialine negalia susiduria su ypatingai daug kliūčių, norėdami aktyviai ir efektyviai dalyvauti baudžiamajame procese.

Pristatome du lankstinukus su trumpomis gairėmis, kaip tas kliūtis mažinti:

  • Specialistams – apie privalomas išpildyti procedūrines garantijas, tarptautinius įsipareigojimus bei tai, kaip tinkamai komunikuoti su asmenimis su intelekto ar (ir) psichosocialine negalia.
  • Kaltinamiesiems, patiriantiems iššūkių su informacijos prieinamumu – apie teisę pasisakyti apie savo poreikius baudžiamajame procese. Lankstinukas paruoštas lengvai suprantama kalba, kad visi galėtų pasinaudoti šia naudinga informacija.

Ranginame naudotis šiuos lankstinukus kasdienybėje. Išvardintų esminių poreikių užtikrinimas įgalins kaltinamuosius su psichikos sveikatos sutrikimais, intelekto ar (ir) psichosocialine negalia efektyviai atstovauti save baudžiamajame procese ir turėti teisę į teisingą teismą.

Lankstinukai parengti įgyvendinant projektą „Įgalinti – kaltinamųjų su intelekto ir/ar psichosocialine negalia įtraukties ir teisės į teisingą teismą užtikrinimas”, finansuojamą Europos Sąjungos.