Įgalinti – ginamųjų su intelekto ar (ir) psichosocialine negalia įtraukties ir teisės į teisingą teismą užtikrinimas


Projekto „Įgalinti“ aprašymą lengvai suprantama kalba rasite čia.

Įgyvendinimo periodas
2022 m. rugsėjo mėn. – 2024 m. rugsėjo mėn.

Finansavimo šaltinis
Europos Sąjunga

Projekto tikslai
Ginamieji su intelekto ir/ar psichosocialine negalia susiduria su ypatingai daug kliūčių, norėdami aktyviai ir efektyviai dalyvauti baudžiamajame procese. Iššūkių kelia fizinės kliūtys, norint patekti į teismų pastatus, komunikacija bei kokybiškos teisinės pagalbos trūkumas. Tai yra teisės aktų spragų, nepakankamų baudžiamosios justicijos specialistų kompetencijų ir neprieinamos architektūros pasekmė. Net ir turint teisines priemones, jos dažnai yra neprieinamos žmonėms su negalia dėl tinkamos komunikacijos, teisinės pagalbos ir/ar teisinio atstovavimo trūkumo. Be to, baudžiamosios justicijos specialistams dažnai trūksta supratimo, žinių ir įgūdžių, kaip įgalinti kaltinamuosius su intelekto ir/ar psichosocialine negalia įveikti šias kliūtis, o tai kelia papildomų sunkumų užtikrinant teisę į teisingą teismą.

Šiuo projektu siekiama dviejų tikslų:

1.       Tvariai stiprinti baudžiamosios justicijos specialistų gebėjimus užtikrinti, kad ginamieji su negalia nebūtų diskriminuojami baudžiamajame procese.

2.       Didinti teisinių paslaugų, tokių kaip teisinė pagalba, teisinis atstovavimas, ir elektroninio teisingumo priemonių (nuotolinių teismo posėdžių), prieinamumą.

Tikslai bus pasiekti įgyvendinant šias veiklas:

1.       Gairių, kaip galima būtų naudotis trečiųjų šalių, pavyzdžiui, tarpininkų, pagalba komunikuojant su įtariamaisiais, kūrimas.

2.       Teisėsaugos atstovų gebėjimų naudotis alternatyviomis ir papilomomis komunikacijos formomis ir priemonėmis, stiprinimas. Šių priemonių taikymas turėtų padėti ginamiesiems su intelekto ar (ir) psichosocialine negalia, dalyvaujantiems nuotoliniuose posėdžiuose arba komunikuojantiems  vaizdo skambučiais, įveikti komunikacines kliūtis.

3.       Bendradarbiavimo protokolų sudarymas tarp pilietinės visuomeninių organizacijų ir/ar atitinkamų baudžiamosios justicijos institucijų. Ekspertinės organizacijos padėtų gerinti teisinių paslaugų prieinamumą, skleisti žinią apie galimybę gauti teisinę pagalbą ir teisinį atstovavimą.

4.       Stiprinti tam tikrus nekaltumo prezumpcijos aspektus, rengiant standartus, rekomendacijas ir vedant mokymus tam, kad tam tikras elgesys, susijęs su negalios patirtimi, nebūtų siejamas su kaltės požymiais (neverbalinis bendravimas, akių kontakto trūkumas ir kt.).

Projekto partneriai:
Validity Foundation – Mental Disability Advocacy Centre (Vengrija), Centre For Legal Resources Crj (Rumunija), Fenacerci (Portugalija), Forum Pro Lidska Prava, ZS (Čekijos Respublika), International Commission of Jurists EU (Belgija), Kera Foundation (Bulgarija), Legal Center for Human Right and Envi (Slovėnija), Confederacion Plena Inclusion Espana (Ispanija).

Projekto biudžetas:  623 750.99 EUR
Mūsų biudžetas:  57 918.03 EUR

Sutarties numeris: 101056701

* Ginamasis – projekto kontekste ši sąvoka vartojama apibūdinti asmenis, dalyvaujančius baudžiamajame procese nuo įtariamojo iki bausmę atliekančio asmens. Toks vertimas buvo pasirinktas atsižvelgiant į šioje srityje dirbančių ekspertų rekomendacijas ir siekiant vientisumo su partnerių šalyse naudojama terminologija (angl. terminą defendants, kuris apima platesnį kontekstą, nei kaltinamasis pagal Baudžiamojo proceso kodeksą).

Šį projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga. Išreikštos nuomonės ir požiūriai yra tik autoriaus (-ių) nuomonė ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Europos Komisijos požiūrį ir nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei kita finansavimą teikianti institucija negali būti už jas atsakingos.