PSO psichikos sveikatos veiksmų planas 2013 – 2020 m.

2013 m. gegužės mėnesį 66-oji Pasaulio sveikatos asamblėja, kurią daro 194 valstybių narių sveikatos ministrai, priėmė Pasaulio sveikatos organizacijos Psichikos sveikatos veiksmų planą 2013-2020 m.

Veiksmų planas pripažįsta esminį psichikos sveikatos vaidmenį siekiant visų žmonių sveikatos. Planu siekiama visiems lygios visuotinės sveikatos priežiūros bei pabrėžiama prevencijos svarba.

Skiriami keturi pagrindiniai tikslai: efektyvesnis vadovavimas ir valdymas psichikos sveikatos srityje; visapusiškų, integruotų bendruomeninių psichikos sveikatos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimas; skatinimo ir prevencijos strategijų įgyvendinimas; ir informacinių sistemų, įrodymų bei mokslinių tyrimų stiprinimas.