ŽIV/AIDS ir psichikos sveikatos programų vystymas naujosiose ES šalyse narėse (Bulgarijoje, Čekijos Respublikoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Vengrijoje) bei geriausių praktikų ir patirties perdavimas

Įgyvendinimo periodas

2009 m. rugsėjis – 2012 m. rugsėjis

Finansavimo šaltinis

Europos Sąjunga

Projekto tikslas

Gerinti žmonių, turinčių su dviguba ar triguba diagnoze (ŽIV/AIDS, priklausomybė, psichikos liga) gyvenimo kokybę naujosiose ES šalyse narėse, vystant psichikos sveikatos ir psichologinės pagalbos paslaugų prieinamumą ir užtikrinant jų kokybę bei prieinamumą ŽIV infekuotiems ir AIDS sergantiems asmenims.

 

Pasiekti rezultatai

Projekto metu suteikta žinių ir gebėjimų specialistams, susiduriantiems su ŽIV/AIDS ar/ir psichikos sveikatos sutrikimų bei priklausomybių problemų turinčiais asmenimis. Apmokyta 15 specialistų grupių, iš viso 186 žmonės.

Įsteigtas „Psichikos sveikata ir ŽIV/AIDS“ žinių ir mokymų centras, kurio tikslas – teikti informaciją specialistams Lietuvoje, organizuoti jiems mokymus psichikos sveikatos ir ŽIV/AIDS srityje bei vykdyti šios srities advokaciją.

Įvykdytas tyrimas bei išleista tyrimo ataskaita „ŽIV, AIDS ir psichikos sveikata. Psichikos sveikatos paslaugų prieinamumas ŽIV infekuotiems ir AIDS sergantiems asmenims Lietuvoje“

Mokymų kursas „ŽIV, AIDS ir psichikos sveikata” užregistruotas bei dėstomas Vilniaus universitete „Erasmus“ programoje.

 

Projekto vedantysis partneris

Socialinis AIDS komitetas (Social AIDS Committee) (Lenkija)
 

Projekto tarptautinė svetainė – http://www.mentalhealthhiv.eu/