Viešojo diskurso nediskriminacijos tema skatinimas Lietuvoje

Įgyvendinimo data

2012 m. rugpjūtis – 2014 m. lapkritis

Finansavimo šaltinis

Europos socialinio fondo agentūra

Projekto tikslas

Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje.

 

Planuojami rezultatai

Projektą įgyvendinančios organizacijos tikisi, jog šis dvejų metų trukmės projektas turės ilgalaikį išliekamąjį poveikį. Numatoma, jog projekto metu parengti leidiniai (naujienlaiškio NVO atstovams 12 numerių, naujienlaiškio profsąjungoms 12 numerių, bei informacinis leidinys darbdaviams „Įvairovė – verslo sėkmei“) bus prieinami visuomenei ir plačiai naudojami ir projektui pasibaigus. Dešimt radijo ir penkios televizijos laidos formuos vertybines nuostatas ir stiprins bendrą nepakantumo diskriminacijai kontekstą, o bendruomenėms skirti renginiai įgalins jų narius pilietiškai ir aktyviai spręsti kylančias problemas darbo rinkoje ir visuomenėje. Parengtos viktorinų koncepcijos ir klausimynai taps pagrindu organizuoti panašaus pobūdžio jaunimui skirtus antidiskriminacinius renginius ir pasibaigus projektui. Išaugusios NVO ir profsąjungų kompetencijos antidiskriminacijos srityje paskatins veiksmingą jų bendradarbiavimą siekiant užkirsti kelią pažeidimams bendruomenių, savivaldos ir nacionaliniu lygiu, o darbdavių informuotumo didinimas skatins diegti įvairovei atvirą darbo kultūrą. Tokiu būtu galima daryti prielaidą, jog įgyvendintas projektas taps paskata naujoms, įvairias tikslines grupes vienijančioms iniciatyvoms.

 

Projekto partneriai

Lygių galimybių plėtros centras
Lietuvos žmogaus teisių centras
Informaciniai leidiniai ir laidos

NVO gidas
Profsąjungų gidas
Radijo laidos