Užimtumo ir darbo terapijos kūrimas bei vystymas dviejuose Baltarusijos psichoneurologiniuose internatuose

Įgyvendinimo periodas

2006 m. gruodis – 2008 m. sausis

Finansavimo šaltinis

Tacis institucijų partnerystės Baltarusijoje kūrimo programa

Projekto tikslas

Pagerinti 2 socialinės globos namuose gyvenančių asmenų gyvenimo kokybę, apmokant socialinės globos namų darbuotojus ir skatinant nevyriausybinių organizacijų veiklą psichikos sveikatos priežiūros srityje Baltarusijoje, o taip pat organizacijos – partnerės “Voice of Heart” gebėjimų stiprinimas.

 

Projekto rezultatai

Per 13 projekto vykdymo mėnesių numatyta vykdyti šias veiklas:

  • Surengti seminarai psichikos sveikatos srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų atstovams.
  • Įsteigti darbinio užimtumo kambarius (siuvimo, medžio darbų, dailės ir pan.).
  • Surengti pažintiniai vizitai Baltarusijos psichikos sveikatos specialistams.
  • Įvykdyti darbuotojų ir administracijos mokymai.
  • Tikėtasi, kad projekto vykdymas ne tik prisidėjo prie demokratinių permainų spartinimo psichikos sveikatos srityje, bet ir prie pilietinės visuomenės kūrimo bei aktyvinimo Baltarusijoje.

 

Projekto partneris

Voice of Heart (Baltarusija)