Psichosocialinės reabilitacijos metodų vystymas socialinės globos namuose Poltavos, Donecko ir Kijevo regionuose Ukrainoje

Įgyvendinimo periodas

2019 m. gegužės mėn. – 2019 m. spalio mėn.

Finansavimo šaltinis

Iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos Ambasada Ukrainoje, Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis

Projekto tikslai ir veiklos

Projekte daugiausiai dėmesio skiriama socialiai atskirtai ir marginalizuotai žmonių grupei Ukrainoje – žmonėms, turintiems intelekto sutrikimų ia/ar psichosocialinę negalią bei gyvenantiems socialinės globos namuose. Projekto tikslas – gerinti psichosocialinės reabilitacijos paslaugų kokybę Ukrainoje. Ugdyti paslaugų teikėjų ir kitų suinteresuotų šalių gebėjimus Kijevo, Donecko ir Poltavo regionuose. Projekto tikslams pasiekti bus vykdomi mokymai apie psichosocialinę reabilitaciją, žmogaus teises ir bendruomenines paslaugas, skirti 60 atstovų iš socialinių globos namų bei NVO, o taip pat pažintinis vizitas į pasirinktą Europos Sąjungos šalį 5 paslaugų teikėjams.

Paslaugų kokybės gerinimas socialinės globos namuose, supažindinant su psichosocialine reabilitacija ir žmogaus teisėmis bei bendruomeninių paslaugų principais, leis sustiprinti asmenų turinčių negalią įsitraukimą į visuomenę ir darbo rinką.

 

Projekto partneriai

Ukrainian Psychiatric Association – UPA

Ukrainian Association of Existential Counselling and Therapy – UAECT

Human Rights in Mental Health-FGIP