Psichikos sveikata visiems: savanorystės gairių diegimas

Įgyvendinimo periodas
2023 liepa – 2023 gruodis

Finansavimo šaltinis
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Remiantis žmogaus teisėmis grįstu požiūriu į psichikos sveikatą tikima, kad asmenys, patiriantys psichikos sveikatos sunkumus, geriausiai žino, kokios pagalbos jiems reikia, norint eiti savo atsigavimo keliu. Į jų nuomonę turi būti atsižvelgiama, kuriant psichikos sveikatos sistemą. Tik jie patys, dalindamiesi savo patirtimi, gali įveikti visuomenėje tvyrančią psichikos sveikatos stigmą. Vadovaudamasi šiuo požiūriu mūsų organizacija turi ilgalaikį siekį įtraukti atstovaujamus asmenis bei jų artimuosius kaip savanorius į visuomenės ir specialistų švietimą, rekomendacijų sprendimų priėmėjams teikimą, paslaugų gerinimą, tyrimus, organizacijos strategijos formavimą ir kt. Ypatingai svarbus savanorių su psichikos sveikatos sutrikimų patirtimi įsitraukimas į viešus renginius, diskusijas, kurios skirtos visuomenės nuostatoms keisti.

Projekto tikslas

Sukurti ir įdiegti savanorystės plėtros modelį, leisiantį stiprinti organizacijos gebėjimą sistemingai įtraukti atstovaujamus asmenis, turinčius psichikos sveikatos sutrikimų ir sunkumų patirties, į savo veiklas ir taip padidinti jų poveikį, sprendžiant psichikos sveikatos stigmos bei raštingumo problemą visuomenėje.

Tikslo bus siekiama įgyvendinant šias veiklas:

  1. Kuriamos strateginės gairės, kaip plėtoti savanorystės programą, kuri pritrauktų visuomenėje ypatingai stigmatizuojamą grupę – asmenis, turinčius psichikos sveikatos patirties bei jų artimuosius. Į gaires bus įtraukti ir savanorystei reglamentavimui būtini teisiniai dokumentai.
  2. Lavinami organizacijos darbuotojų savanorių vadybos bei psichologinio atsparumo įgūdžiai, reikalingi dirbant su pažeidžiama grupe.
  3. Savanorystės modelio išbandymas. Dviejų savanorių, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų patirties, pritraukimas į organizacijos veiklas – ypač psichikos sveikatos stigmos mažinimą ir visuomenės psichikos sveikatos raštingumo didinimą. Renkamas grįžtamasis ryšys ir atitinkamai tobulinamas modelis.
  4. Vykdoma advokacija, siekiant sistemingos prieigos ir finansavimo tokių inciatyvų plėtrai.

Projekto biudžetas: 14 980 Eur

Projekto kodas: NVOK00212