Psichikos ligomis sergančių ar psichikos sutrikimų turinčių asmenų gydymas Europos kalėjimų sistemoje – poreikiai, programos ir rezultatai (EUPRIS)

Įgyvendinimo periodas

2005 m. spalis – 2007 m. spalis

Finansavimo šaltinis

Europos Sąjunga

Projekto tikslas

Aprašyti ir išanalizuoti psichikos ligomis sergančių ar psichikos sutrikimų turinčių asmenų patekimą į įkalinimo įstaigas ir kalėjimų sistemos padėtį projekte dalyvaujančiose valstybėse.

 

Projekto rezultatai

Vykdant projektą buvo siekiama įvertinti įkalintiems psichikos ligomis sergantiems ar psichikos sutrikimų turintiems asmenims teikiamas paslaugas bei pasiektus rezultatus (savižudybių, suicidinio elgesio, priklausomybės nuo narkotikų, alkoholizmo ir kt. rodiklių aspektu). Projekto eigoje buvo parengtas standartizuotas klausimynas ir siekiant išsiaiškinti, kaip valstybės lygiu yra kaupiama oficiali informacija apie psichikos ligomis sergantiems ar psichikos sutrikimų turintiems asmenims teikiamas psichikos sveikatos priežiūros paslaugas įkalinimo įstaigose, buvo renkama atitinkama informacija dvidešimt trijose Europos Sąjungos šalyse–narėse ir dar Islandijoje, Norvegijoje bei Bulgarijoje.