Pilietinės visuomenės organizacijų stiprinimas įgyvendinant nacionalines psichikos politikos darbotvarkes Baltijos jūros regione ir Baltarusijoje

Įgyvendinimo periodas

2017 m. gegužės mėn. – 2018 m. balandžio mėn.

Finansavimo šaltinis

Šiaurės ministrų taryba

Projekto tikslas

Bendras projekto tikslas yra sustiprinti ir sutelkti pilietines visuomenės organizacijas Baltijos jūros regione, Norvegijoje ir ir Baltarusijoje, siekiant skatinti jų dalyvavimą psichikos sveikatos politikos ir sprendimų priėmimo procesuose. Dalyvaujant šešių nevyriausybinių organizacijų konsorciumui iš Baltijos, Šiaurės šalių ir Baltarusijos, bus kreipiamas ypatingas dėmesys į NVO koalicijų stiprinimą Lietuvoje ir Baltarusijoje. Bus aprašoma geroji NVO dalyvumo patirtis šalyse, siekiant perėjimo nuo institucinių prie bendruomeninių paslaugų, modernių psichikos sveikatos priežiūros formų.

 

Planuojami projekto rezultatai

1.    Baltarusijos pilietinės visuomenės organizacijos mobilizuotos ir apmokytos užsiimti stebėsena ir pro aktyviu reagavimu stebint psichikos sveikatos politiką;

2.    Koalicijos, veikiančios psichikos sveikatos srityje Baltijos regione, sustiprintos;

3.    Užmegzti ir sustiprinti ryšiai tarp Baltijos regiono šalių ir Baltarusijos nevyriausybinių organizacijų;

4.    Surinktos gerosios praktikos ir pristatytos Vilniuje organizuojamos konferencijos metu.

 

Partneriai

Negalią turinčių žmonių teisių biuras, Baltarusija (Офис по правам людей с инвалидностью);

Resursų centras asmenims turintiems psichosocialinę negalią „ZELDA“, Latvija (Biedrība Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”);

Norvegijos psichologų asociacija, Norvegija (Norsk psykologforening);

Suomijos psichikos sveikatos asociacija, Suomija (Suomen Mielenterveysseura);

Estijos psichikos sveikatos asociacija, Estija.

 

Projekto vertė: 24.698,40 EUR