Nuoseklios psichogeriatrinių paslaugų grandies vystymas Kaliningrado srityje

Įgyvendinimo periodas

2006 m. vasaris – 2009 m. vasaris

Finansavimo šaltinis

Europos Sąjunga

Projekto tikslas

Pagerinti psichogeriatrijos paslaugas Kaliningrado regiono gyventojams.

 

Projekto rezultatai

Projektas prisidėjo prie psichikos sveikatos problemų turinčių senyvo amžiaus žmonių bei jų artimųjų gyvenimo kokybės gerinimo sukuriant dvi naujas paslaugas (dienos užimtumo centrą bei priežiūros namuose paslaugą). Projekto metu taip pat buvo modernizuojamos Kaliningrado psichiatrijos ligoninės Nr.2 psichogeriatrijos skyriuje teikiamos stacionarios paslaugos.