Mokyklų be patyčių kūrimas Lietuvoje ir Latvijoje

Įgyvendinimo periodas

2006 m. – 2008 m.

Projekto tikslas

Atkreipti dėmesį į patyčių fenomeną mokyklose ir sukurti efektyvius prevencinius metodus.

 

Projekto rezultatai

Projekto metu buvo analizuota ir perimta geroji Europos šalių patirtis patyčių prevencijos mokyklose srityje. Penkiasdešimtyje Lietuvos ir dvidešimtyje Latvijos mokyklų surengti dviejų dienų seminarai „Patyčių prevencija mokyklose“, skirti pagrindinių ir vidurinių mokyklų bendruomenėms. Atsižvelgiant į Europos Sąjungos šalių patirtį projekto metu parengtas mokyklų personalui skirtas metodinis leidinys „Patyčių prevencijos politikos mokyklose sukūrimas“.