Modernių psichikos sveikatos paslaugų vaikams ir jų šeimoms plėtra nuo karo nukentėjusiuose Gruzijos regionuose

Įgyvendinimo periodas

2011 m. birželis – 2011 m. lapkritis

Finansavimo šaltinis

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

Projekto tikslas

Teikti psichosocialines paslaugas Gruzijoje nuo karo nukentėjusiems vaikams ir jų šeimoms.

 

Pasiekti rezultatai

Mokymų metu buvo vystomi pabėgėlių stovyklose ir buferinėse zonose dirbančių mokytojų ir medikų gebėjimai atpažinti potrauminio streso sindromą. Specialistai buvo aprūpinti klausimynais, leidžiančiais atpažinti potrauminį sindromą ir parinkti tinkamiausius jo įveikos būdus, taip pat atliktas vaikų pabėgėlių psichosocialinių poreikių tyrimas ir juo remiantis parengtos rekomendacijos politikams.