Lietuvos ir Norvegijos partnerystė – kartu link žmogaus teisių standartais grįstų psichikos sveikatos paslaugų

Įgyvendinimo periodas

2020 m. sausio mėn. – 2020 m. kovo mėn.

Finansavimo šaltinis

EEE finansinio mechanizmo Aktyvių piliečių fondas

Apie projektą

Projektas skirtas partnerystei tarp Lietuvos ir Norvegijos organizacijų, dirbančių žmogaus teisių ir psichikos sveikatos advokacijos srityje, suformuoti. Mūsų organizacijos ekspertės lankysis Tromsö, Šiaurės Norvegijos Universitetinės ligoninės, Psichikos sveikatos ir priklausomybės ligų padalinio, Gydymo neskiriant medikamentų (angl. Drug-Free) skyriuje. Šis ligoninės skyrius Tromsö mieste teikia unikalias paslaugas tarptautiniu mastu – jos remiasi „Atviro dialogo“ metodika ir kitais svarbiais psichosocialiniais darbo principais, kurie yra esminiai siekiant kurti žmogaus teisėms palankias psichikos sveikatos paslaugas tiek sveikatos, tiek socialinėje srityje. Vizito metu bus aptariami advokacijos bei visuomenės informavimo veiksmai, siekiant žmogaus teisių standartus perteikti tiek paslaugų teikėjams, tiek gavėjams, tiek visuomenei Lietuvoje ir Norvegijoje. Partneriai kartu vystys bendrą projekto paraišką Aktyviam piliečių fondui. Ši dvišalė partnerystė Lietuvoje bus pristatoma analitiniame straipsnyje, radijo laidoje ir socialinėje medijoje.

 

Projekto partneris

Šiaurės Norvegijos Universitetinės ligoninės, Psichikos sveikatos ir priklausomybės ligų padalinio, Gydymo neskiriant medikamentų skyrius

 

Projekto biudžetas: 3 996 EUR