JUNGTYS – vaikams su negalia prieinamas teismas


Projekto aprašymas lengvai suprantama kalba.

Įgyvendinimo periodas
2023 m. birželio mėn. – 2025 m. gegužės mėn.

Finansavimo šaltinis
Europos Sąjunga

Projekto tikslai
Vaikai su intelekto ar (ir) psichosocialine negalia būdami nusikaltimų aukomis susiduria su ypatingai daug kliūčių, trukdančių aktyviai ir veiksmingai dalyvauti baudžiamajame procese. Iššūkių kelia fizinės kliūtys, norint patekti į teismų pastatus, bendravimo kliūtys, galimybės naudotis apsaugos priemonėmis, teisine pagalba ir teisiniu atstovavimu trūkumas. Tai yra teisės aktų spragų ir neprieinamos architektūros pasekmės. Be to, baudžiamosios justicijos ir vaikų apsaugos specialistams trūksta žinių ir įgūdžių, kaip sudaryti sąlygas, panaikinančias šias kliūtis ir užtikrinančias nuo nusikaltimo nukentėjusių vaikų su negalia teisę į teisingą teismą.

Šiuo projektu siekiama dviejų tikslų:

  1. Tvariai stiprinti baudžiamosios justicijos specialistų gebėjimus užtikrinti, kad nukentėjusieji vaikai su intelekto ar (ir) psichosocialine negalia nebūtų diskriminuojami baudžiamajame procese.
  2. Optimizuoti vaiko apsaugos sistemų ir procesų integraciją į baudžiamąjį procesą, skatinti abiejų sričių specialistų bendradarbiavimą.

Tikslai bus pasiekti įgyvendinant šias veiklas:

  1. Nuodugniai išanalizuoti informavimo, paramos ir apsaugos procesus, taikomus vaikams, nukentėjusiems nuo nusikaltimų baudžiamosios justicijos sistemoje bei nustatyti prieinamumo, bendradarbiavimo ir veiksmingumo reikalavimus.
  2. Parengti vaikams pritaikytos technologinės sistemos koncepciją, pagrįstą esama dokumentų pateikimo ir bylų valdymo sistema. Sistema bus prieinama nuo nusikaltimų nukentėjusiems vaikams su intelekto ar (ir)psichosocialine negalia, įskaitant augmentacinės ir alternatyviosios komunikacijos naudotojus.
  3. Mokymai baudžiamosios justicijos specialistams ir suinteresuotoms šalims apie amžių, lytį ir negalios poreikius atitinkantį baudžiamojo proceso sąlygų pritaikymą nuo nusikaltimo nukentėjusiems vaikams su intelekto ar (ir) psichosocialine negalia, įskaitant augmentacinės ir alternatyviosios komunikacijos naudotojus.
  4. Nacionalinių patariamųjų grupių, apskritojo stalo diskusijų ir tarptautinių konferencijų organizavimas, siekiant skleisti projekto rezultatus ir plačiau įtraukti pilietinę visuomenę, baudžiamosios justicijos specialistus ir vaikus su negalia.

Projekto partneriai:
Validity Foundation (Vengrija), Portuguese Association for Victim Support (Portugalija), National Research Council (Italija), Fenacerci (Portugalija), Kera Foundation (Bulgarija), PIC – Legal Center for the Protection of Human Rights and the Environment (Slovėnija), Sabine Lobnig Consulting & Translations (Austrija), Spolecnost pro podporu lidi s mentalnim postizenim v Ceske republice (Čekija), TERRE DES HOMMES FOUNDATION LAUSANNE IN HUNGARY (Vengrija), Victims Support Europe (Belgija).

Projekto biudžetas: 584 937.22 EUR
Mūsų dalis biudžete: 56 676.83 EUR

Projekto numeris: 101097047

Šį projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga. Išreikštos nuomonės ir požiūriai yra tik autoriaus (-ių) nuomonė ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Europos Komisijos požiūrį ir nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei kita finansavimą teikianti institucija negali būti už jas atsakingos.