Informacija ir komunikacija – kertiniai principai siekiant teisingumo asmenims su negalia, nukentėjusiems nuo nusikaltimų

Įgyvendinimo periodas

2020 m. liepos mėn. – 2022 m. gruodžio mėn.

Finansavimo šaltinis

Europos Sąjunga

Projekto tikslai

Prieinama informacija ir efektyvi komunikacija yra būtina asmenims su negalia, nuketėjusiems nuo nusikaltimų (jie yra pagrindiniai naudos gavėjai šiame projekte), tam kad jie galėtų efektyviai dalyvauti baudžiamosios teisės procesuose. Direktyva 2012/29/EU užtikrina nusikaltimų aukų teises, tokias kaip teisė suprasti ir būti suprastam, teisė į informaciją, teisė būti išklausytam, išgirstam ir daugelis kitų.

Kuomet baudžiamosios teisės procesai nesugeba užtikrinti asmenims su negalia prieinamos informacijos, neturi žinių ir priemonių, kurios padėtų tinkamai komunikuoti su nukentėjusiais žmonėmis su negalia jiems priimtinais būdais arba negali suteikti paramos išreikšti savo poreikių ir patirčių, šios teisės yra pažeidžiamos ir nusikaltimo aukoms neužtikrinamas teisingumas.

Šis projektas pasitelks duomenų rinkimą ir tyrimus, praktinių įrankių bei informacijos šaltinių kūrimą, ir skatins tarp-institucinį bendradarbiavimą, tam kad:

(a) Būtų geriau užtikrinamos žmonių su negalia (ypač su intelekto ir/ar psichosocialine negalia) teisės, nurodytos direktyvoje, tokios kaip teisė į informaciją pradedant pirminiu pareiškimų teikimu bei interviu ir įrodymų rinkimu, baigiant dalyvavimu teismo procese ir prieiga prie paslaugų, suteikiančių nusikaltimų aukoms paramą ir reikalingą pagalbą;

(b) Būtų padidintas prieinamumas prie būtinos pagalbos ir tinkamo sąlygų pritaikymo, kurie padėtų asmenims su negalia, nukentėjusiems nuo nusikaltimų, efektyviau komunikuoti ir būti suprastiems;

(c) Būtų tobulinami specialistų, dirbančių teisingumo sistemoje, efektyvaus bendravimo su žmonėmis su negalia (ypač su intelekto ir/ar psichosocialine negalia) įgūdžiai.

Projekto veiklos tiesiogiai nukreiptos į specialistus ir naudos gavėjus 7 šalyse (Lietuvoje, Vengrijoje, Slovakijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Rumunijoje, Slovėnijoje ir Kroatijoje), kurie savo darbe ar aplinkoje turi galimybę pasiekti ir paveikti tūkstančius kitų.

Šio projekto rezultatas bus 4 praktiniai įrankiai ir informacijos šaltiniai, skirti specialistams ir projekto naudos gavėjams, 7 nacionalinių tyrimų ataskaitos bei rekomendacijos, 1 metodologijos ir įrankių rinkinys tyrimui, kurį bus galima panaudoti visoje ES, 1 tarptautinė apibendrinamoji tyrimo ataskaita, 1 išorinė projekto vertinimo ataskaita bei projektui dedikuotas informacinis tinklalapis.

 

Projektą koordinuojantis partneris

Validity Foundation – Mental Disability Advocacy Centre (Vengrija)

 

Projekto biudžetas: 650,642.39 EUR

Mūsų biudžeto dalis: 52,333.70 EUR

Sutarties numeris: 101007497