Efektyvių pakartotinių nusikaltimų prevencijos ir nusikaltusių asmenų mąstymo ir korekcijos metodų diegimas ir plėtra Lietuvos pataisos inspekcijose

Įgyvendinimo periodas

2010 m. sausis – 2010 m. rugsėjis

Finansavimo šaltinis

Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“

Projekto tikslas

pasitelkiant gerąją Norvegijos patirtį prisidėti prie efektyvių pakartotinių nusikaltimų prevencijos ir nusikaltusių asmenų mąstymo ir elgesio korekcijos metodų diegimo ir plėtros Lietuvos pataisos inspekcijose.

 

Pasiekti rezultatai

Projekto metu buvo organizuota 14 Lietuvos pataisos inspekcijų pareigūnų (vykdančių „Tik tu ir aš“ programą), 2 Kalėjimų departamento bei 2 NVO atstovų stažuotė Norvegijoje; 8 specialistų atranka individualios kognityvinės-bihevioristinės korekcinės programos “Tik tu ir aš” vadovų rengimo mokymams bei jų mokymai, kuriuos vedė ekspertės iš Švedijos. Parengtas korekcinių programų diegimo ir plėtros Lietuvos pataisos sistemoje aprašas, kuris buvo patvirtintas 2010 m. gruodžio 13 d. Kalėjimų departamento prie LR TM direktoriaus įsakymu Nr. V-315 (Valstybės žinios, 2010-12-21, Nr. 149-7658). 2010 m. rugsėjo 17d. organizuota konferencija „Nuteistųjų resocializacija: korekcinių programų diegimas ir plėtra Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje“, kurios tikslas – pristatyti Lietuvoje diegiamas nuteistųjų mąstymo bei elgesio korekcijos programas, aptarti korekcinių programų reikšmę ir vietą Lietuvos pataisos sistemoje. Tuo pačiu tai buvo baigiamasis projekto renginys, pritraukęs didžiulį tiek pataisos sistemos darbuotojų, tiek nevyriausybinių organizacijų ar mokslo įstaigų atstovų dėmesį.

 

Projekto partneriai

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos
Norvegijos Karalystės Pataisos tarnybos Mokymo centras (nor. KRUS)