Deinstitucionalizacija – kaip galimybė užtikrinti asmenų, turinčių intelekto ir/ar psichosocialinę negalią, žmogaus teises Baltarusijoje

Įgyvendinimo periodas

2016 m. sausio mėn. – 2019 m. birželio mėn.

Finansavimo šaltinis

Europos Sąjunga

Projekto tikslas

Baltarusijoje beveik visos kitokios nuomonės yra slopinamos, šalyje egzistuoja įvairūs ribojantys įstatymai, o taip pat plačiai piktnaudžiaujama trukdymu laisvai burtis į įvairias asociacijas ar susibūrimus. Tarptautinės organizacijos ir kitos susijusios šalys šiems klausimams skiria labai daug dėmesio, priešingai nei labai reikalingai žmonių, turinčių intelekto ir/ar psichosocialinę negalią, teisių apsaugai. Šie asmenys dažniausiai pripažįstami esantys neveiksnūs bei apgyvendinami dideliuose globos įstaigose – psichoneurologiniuose internatuose, kurie tarnauja kaip socialinių paslaugų pagrindas žmonėms, turintiems intelekto ir/ar psichosocialinę negalią. Šis projektas – tai rezultatas nuolatinių projekto vykdytojo ir partnerio pastangų, reaguojant į pažeidžiamų grupių žmogaus teisių pažeidimus, bei siekiant reformuoti ir deinstitucionalizuoti dar iš Sovietų Sąjungos paveldėtas institucines sveikatos ir socialinės globos sistemas, kuriose vyrauja reikšmingi žmogaus teisių pažeidimai ir netinkamas elgesys su pažeidžiamais asmenimis.

Baltarusijos pilietinės visuomenės stiprinimas deinstitucionalizacijos ir advokacijos srityse; deinstitucionalizacijos veikloms 6 Baltarusijos regionuose skirtos mažosios dotacijos, kurioms taip pat bus skiriama nuolatinė pagalba bei vykdoma stebėsena; deinstitucionalizacijos koalicijos, sudarytos iš pilietinės visuomenės organizacijų įsteigimas ir koordinavimas; bendruomeninių paslaugų ir deinstitucionalizacijos proceso galimybių studija; visuomenės apklausa deinstitucionalizacijos tema; informuotumo didinimo kampanijos; susitikimai ir konferencijos – tai veiklos nukreiptos į projekto tikslo įgyvendinimą.

 

Planuojami projekto rezultatai 

1. Baltarusijos pilietinės visuomenės organizacijos sutelktos skatinti deinstitucionalizacijos procesą bei vykdyti tolimesnę proceso stebėseną.

2. Parengtos priemonės ir strategija deinstitucionalizacijos proceso advokacijai.

3. Suinteresuotos šalys ir visuomenė palankiau vertina bei pritaria deinstitucionalizacijos procesui Baltarusijoje.

 

Partneris

Office for the Rights of Persons with Disabilities (Офис по правам людей с инвалидностью)

 

Projekto vertė: 276.609 EUR

Projektą finansuoja Europos Sąjunga.