Darbo su delinkventinio elgesio vaikais, taikant vaiko vidutinės priežiūros priemonę, tobulinimas ir specialistų kompetencijų ugdymas pasitelkiant Norvegijos patirtį

Įgyvendinimo periodas 

2009 m. spalis – 2010 m. rugsėjis

Finansavimo šaltinis

Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schema „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“

Projekto tikslas 

Pasitelkiant pasiteisinusią Norvegijos patirtį vaikų resocializacijos srityje, inicijuoti specialistų kompetencijų ugdymą, glaudesnį tarpsektorinį bendradarbiavimą Lietuvoje, bei pažangių darbo metodų įdiegimą, taikant vaiko vidutinės priežiūros priemonę.

 

Projekto rezultatai

Siekiant tobulinti Lietuvos delinkvenčių vaikų globos ir resocializacijos sistemą, projekte įgyvendintos pagrindinės veiklos: specialistų stažuotė į Norvegiją, tyrimas „Vaikų, kuriems paskirta vidutinės priežiūros priemonė, situacijos, veiksnių ir priežasčių, paskatinusių nusižengti, analizė“; parengtas bei išleistas specializuotas modelis „Darbas su prasižengusiais nepilnamečiais vaikų socializacijos centruose. Norvegijos patirties pritaikymas Lietuvai ”.