Core Grant 2006

Įgyvendinimo periodas

2003 m. kovas – 2006 m. gegužė

Finansavimo šaltinis

Nyderlandų Karalystės fondas Cordaid

Projekto tikslas 

Perteikti pažangų Lietuvos patyrimą vaikų ir paauglių psichikos sveikatos bei raidos sutrikimų srityje Vidurinės Azijos ir Užkaukazės šalims (Armėnijai, Azerbaidžanui, Kazachstanui, Kirgizijai ir Gruzijai), skatinti minėtų sričių reformas šiose šalyse.

 

Projekto rezultatai

1. Tėvų, auginančių specialiųjų poreikių vaikus, mokymas, atsižvelgiant į jų etninius bei kultūrinius ypatumus (angl. Education of Parents of Children with special needs in regions considering their ethnic and cultural peculiarities). Kirgizija

Šį projektą įgyvendino Kirgizijos psichiatrų asociacija. Pagrindinis projekto tikslas – tėvų, auginančių vaikus su sunkiais intelekto ir raidos sutrikimais, mokymas, pagrindinį dėmesį skiriant atstovavimui vaikų teisėms. Projekte dalyvauvo daugiau nei 70 tėvų. Projektas sustiprino praktines tėvų galimybes atstovauti savo neįgaliems vaikams.

2. Krizių intervencijos linija (angl. Crisis Hot Line). Azerbaidžanas

Projektą įgyvendino NVO Azerbaidžano gerovės vystymo iniciatyva. Projekto tikslas – sukurti visą parą veikiančią nemokamą krizių intervencijos telefono liniją vaikams bei suaugusiems. Minėtą telefono liniją aptarnauja dviem kalbomis kalbantys konsultantai, išklausę ne trumpesnį kaip 60 valandų parengiamąjį kursą. Linijos konsultantai atsakinėja į emocinės krizės ištiktų vaikų ir suaugusiųjų telefono skambučius, padėdami sumažinti savižudybės pavojų. Aktyviai bendraudami su skambinančiuoju konsultantai įvertina riziką ir padeda rasti laikiną palengvėjimą arba esant pavojui aktyviai įsikiša į situaciją. Šis projektas užtikrino, kad Baku sėkmingai veiktų krizių intervencijos telefono linija. Malonu pastebėti, kad Azerbaidžano jaunimo ir sporto reikalų ministerija šį projektą laiko sėkmingu ir šaliai reikalingu žingsniu.

3. Vaikų psichikos sveikatos priežiūros reforma (angl. Child mental health care reforms in Armenia). Armėnija

Šį projektą įgyvendina Armėnijos vaikų psichiatrų ir psichologų asociacija (ACPP). Projekto tikslai – kelti vaikų ir suaugusiųjų bei jų šeimos narių psichikos sveikatos priežiūros lygį, vykdyti šios srities vystymą skatinančių priemonių tyrimus, rengti publikacijas psichiatrijos ir psichologijos temomis, remti Armėnijos specialistų rengimą bei kvalifikacijos tobulinimą psichiatrijos ir psichologijos srityje.

4. Pažangios nemokamos informacijos teikimas internete

Šio projekto tikslas − įdiegti nemokamą interneto prieigą Kaukazo ir Centrinės Azijos vaikų bei paauglių psichikos sveikatos specialistams. Projektas apėmė dvi pagrindines veiklas: informacijos rinkimą ir redagavimą, interneto puslapio sukūrimą. Didžiąją dalį tinklalapyje pateiktos informacijos sudaro Lietuvos vaikų ir paauglių psichikos sveikatos specialistų parengta mokomoji medžiaga, skirta Kaukazo ir Centrinės Azijos šalių kolegoms.