Baltarusijos nevyriausybinių organizacijų gebėjimų dalyvauti psichikos sveikatos politikos formavimo procese stiprinimas

Įgyvendinimo periodas

2011 m. sausis – 2012 m. gruodis

Finansavimo šaltinis

Europos Sąjunga

Projekto tikslas

Prisidėti prie tvarios plėtros Baltarusijoje bei psichikos sveikatos paslaugų vartotojų, kaip vienos iš pažeidžiamiausių socialinių grupių, įgalinimo ir integracijos į visuomenę stiprinant vietinių NVO gebėjimus dalyvauti politiniame dialoge bei akcentuojant žiniasklaidos vaidmenį formuojant adekvatų psichikos neįgaliųjų įvaizdį.

 

Pasiekti rezultatai

Projekto metu buvo organizuojami mokymai visuose Baltarusijos regionuose psichikos sveikatos srityje veikiančių NVO atstovams apie savęs atstovavimą ir dalyvavimą psichikos sveikatos politikos formavimo procese bei bendravimą su žiniasklaida; taip pat mokymai Baltarusijos žurnalistams apie tinkamą (psichikos) neįgaliųjų vaizdavimą masinės informacijos priemonėse.

Buvo išleistos dvi metodinės priemonės: sutrikusios psichikos, sutrikusio intelekto asmenims, jų šeimų nariams ir juos atstovaujančioms organizacijoms „Mano poreikiai ir interesai: kaip aš galiu juos atstovauti?” bei žurnalistams „Nuo mitų prie realybės“.

Dešimt Baltarusijos regionuose veikiančių NVO įgijo patirties kaip rengti projektines paraiškas bei įgyvendinti savęs atstovavimo bendraujant su valdžios atstovais, žiniasklaida ar vietos bendruomene veiklas.

Visuomenės nuomonės apie psichikos neįgaliuosius, jų galimybes integruotis į visuomenę lyginamasis tyrimas prieš ir po projekto parodė, kad projekto metu organizuota viešinimo akcija yra labai reikalinga siekiant mažinti neigiamas Baltarusijos visuomenės nuostatų psichikos neįgaliųjų atžvilgiu

 

Projekto partneris 

„Голос сердца“ (Baltarusija)