#1iš4: programos, skirtos stiprinti jaunimo psichikos sveikatos raštingumą Lietuvoje, sukūrimas ir pilotavimas

Įgyvendinimo periodas

2018 m. rugsėjo mėn. – 2019 m. rugsėjo mėn.

Finansavimo šaltinis

Iš dalies finansuoja Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas

Kitos reikalingos lėšos renkamos Aukok.lt portale:

Projekto tikslai

Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, 1 iš 4 pasaulio gyventojų kažkuriuo savo gyvenimo laikotarpiu jau yra susidūrę arba susidurs su psichikos sveikatos sutrikimais. Tačiau net 2 iš 3 žmonių nesikreipia pagalbos į psichikos sveikatos specialistus. Socialinė stigma, diskriminacija, neigiamas visuomenės požiūris ir žinių trūkumas atbaido žmones nuo pagalbos ieškojimo. Tarptautinės organizacijos pabrėžia, kad psichikos sveikatos sutrikimų prevencija turi išskirtinę reikšmę jaunuoliams. Jaunimo lyderiams suteikus žinias, kaip atpažinti skirtingus psichikos sveikatos sunkumus ir padėti sau bei aplinkiniams, mažės stigma, formuosis naujos kartos požiūrį į psichikos sveikatą bei bus įtvirtinami tinkami psichikos sveikatos problemų sprendimo įgūdžiai bendruomenėse.

Įgyvendinant šį projektą bus sukurta ir išbandyta unikali psichikos sveikatos raštingumo mokymų programa, edukuojanti apie psichikos sveikatos sutrikimus, jų gydymą, prevenciją, pagalbos būdus ir institucijas, kurios asmenims teikia reikiamą pagalbą.

Projekto metu taip pat bus siekiama užtikrinti psichikos sveikatos raštingumo mokymų jaunimui tęstinumą Lietuvoje. Ne tik bus atlikta mokymų efektyvumo analizė – projekto rezultatai bus pristatomi suinteresuotiems asmenims ir sprendimų priėmėjams, mokymai siūlomi įgyvendinti visoms jaunimą vienijančioms organizacijoms, vidurinėms, profesinėms ir aukštosioms mokykloms. Programa bus lengvai replikuojama ir adaptuojama kitoms tikslinėms grupėms.

Planuojami rezultatai

1. Parengta kokybiška, unikali, jaunimui skirta mokymų medžiaga apie psichikos sveikatą – jos sampratą, sunkumus ir sutrikimus bei pagalbos būdus.

2. 150 jaunimo lyderių Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Marijampolėje, Rokiškyje, Šiauliuose, Klaipėdoje, Jonavoje, Alytuje ir Kėdainiuose įgalinti atpažinti psichikos sveikatos sunkumus ir sutrikimus, destigmatizuoti bei tinkamai nukreipti asmenis savo bendruomenėse.

3. Bent 20 suinteresuotų asmenų ir bent 10 000 plačiosios visuomenės atstovų bus informuoti apie projektą, jo rezultatus ir psichikos sveikatos raštingumo svarbą, mokymų efektyvumą bei replikavimo galimybes.

Projekto partneriai

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba

Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė