Koalicijos „Psichikos sveikata 2030“ pozicija dėl Vilniaus universiteto tapimo Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės dalininku

Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija „Psichikos sveikata 2030“ kreipėsi į LR ministrą pirmininką Algirdą Butkevičių, LR sveikatos apsaugos ministrą Vytenį Povilą Andriukaitį, Vilniaus universiteto rektorių habil. dr. Jūrą Banį, VU Medicinos fakulteto dekaną prof. Algirdą Utkų ir VU ligoninės Santariškių klinikos generalinį direktorių prof. Kęstutį Strupą išreikšdami nuogastavimą, kad Vilniaus universiteto tapimas Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės dalininku turės neigiamų pasekmių modernios psichikos sveikatos priežiūros sistemos plėtrai Lietuvoje.

Koalicijos „Psichikos sveikata 2030“ nariai atkreipia dėmesį, kad šiuolaikiniai psichikos sveikatos apsaugos principai, išdėstyti JT Neįgaliųjų teisių konvencijoje (2006), Pasaulio sveikatos organizacijos 2001 metų sveikatos pranešime, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos ministrų konferencijos deklaracijoje ir veiksmų plane (2005), Europos psichikos sveikatos ir gerovės pakte (2008) ir daugelyje kitų tarptautinių dokumentų, aiškiai pasisako prieš ankstesnių šimtmečių suformuotą didelių psichiatrijos įstaigų tradiciją, stiprinančią stigmą ir socialinę atskirtį.

Koalicijos narių nuomone, VU Psichiatrijos klinika turi būti ten, kur yra VU ligoninė. Santariškių miestelyje galėtų veikti šiuolaikinė Psichiatrijos klinika, integruota į bendrosios medicinos infrastruktūrą. Tokia praktika būdinga daugeliui išsivysčiusių valstybių universitetų. Beje, taip yra ir Kaune, Lietuvos Sveikatos mokslų universitete. Psichiatrijos klinikos integracija į VU ligoninę Santariškių klinikas būtų naudinga tiek psichiatrijos plėtrai Lietuvoje, tiek bendrosios medicinos paslaugų veiksmingumui.

Koalicija siūlo stabdyti projektą dėl Vilniaus Universiteto tapimo RVPL dalininku. Siūlome, kad Sveikatos apsaugos ministerija kartu su Vilniaus universitetu, išnaudodami Vilniaus universiteto Medicinos, Filosofijos ir kitų fakultetų mokslininkų potencialą, atliktų pasaulinės akademinės psichiatrijos tendencijų analizę.

Koalicija „Psichikos sveikata 2030“ taip pat siūlo ekspertinę pagalbą atliekant tokį tyrimą ir tiki, kad plati visų suinteresuotų pusių diskusija prisidėtų prie viešumo ir skaidrumo procesų, darant tokius svarbius Lietuvos sveikatos priežiūros sistemos sprendimus.

Visą kreipimosi tekstą galite rasti čia

„Psichikos sveikata 2030“ koalicijos nariai:

doc. dr. Arūnas Germanavičius, asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ prezidentė Dovilė Juodkaitė, Lietuvos psichologų sąjungos prezidentas dr. Evaldas Kazlauskas, VšĮ „Paramos vaikams centras“ direktorė Aušra Kurienė, VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ direktorė Karilė Levickaitė, Rūta Lukošaitytė, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos vadovas Vaidotas Nikžentaitis, VšĮ „Vaiko labui“ direktorė Aurelija Okunauskienė, „Vaikų linijos“ vadovas Robertas Povilaitis, prof. Dainius Pūras, Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ direktorė Lina Sasnauskienė, „Jaunimo linijos“ direktorius Paulius Skruibis, Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktorė Dovilė Šakalienė, doc. dr. Marija Veniūtė, prof. Nida Žemaitienė.