JT Žmogaus teisių komitetas nurodo Lietuvai užtikrinti neveiksniais pripažintų asmenų teises

Š.m. liepos 10-11 d.d. JT Žmogaus teisių komitetas, kuris yra Tarptautinio Pilietinių ir Politinių teisių Pakto įsteigtas stebėsenos mechanizmas, svarstė trečiąją periodinę Lietuvos ataskaitą. 2012 m. liepos 27 d. Komitetas pateikė preliminarias išvadas bei rekomendacijas Lietuvai dėl žmogaus teisių apsaugos tobulinimo.

VšĮ Globali iniciatyva psichiatrijoje, bendradarbiaudama su Lietuvos Neįgaliųjų forumu bei tarptautine organizacija Psichikos negalios atstovavimo centru (MDAC, Vengrija) parengė bei teikė Komitetui papildomą informaciją, susijusią su psichikos ir proto negalios asmenų teisių užtikrinimą.

Trijų organizacijų teiktoje informacijoje buvo nurodoma, jog iki šiol Lietuvoje egzistuoja ydinga teisinio neveiksnumo nustatymo sistema, pagal kurią psichikos sveikatos problemų bei proto negalią turintys asmenys gali būti paskelbti visiškai neveiksniais neribotam laikui. Tokiu atveju jie netenka visų savo teisių, įskaitant teisę apskųsti savo neveiksnumo nustatymą, ir jiems paskiriamas globėjas, kuris atstovauja šiuos asmenis be jokio atskiro įgaliojimo. Tai pažeidžia Tarptautinio Pakto 16 str.

Teikime taip pat buvo nurodomas Tarptautinio Pakto 7 str. pažeidimas dėl abortų ir sterilizacijos procedūrų taikymo be sutikimo asmenims, pripažintiems neveiksniais. Tokiu atveju, globėjui atstovaujant neveiksniu pripažintą asmenį gali būti taikomos šios neatstatomą žalą sveikatai turinčios priemonės.

Galiausiai teikime buvo pažymima, kad Lietuvoje pažeidžiamas Tarptautinio Pakto 14 str. dėl teisės į teisingą teismą, kadangi nėra užtikrinama privaloma, nemokama ir efektyvi teisinė pagalba ir atstovavimas asmenims, kurių atžvilgiu yra inicijuojamas teisinio neveiksnumo nustatymo procesas ir tuo pačiu iškyla visų civilinių, politinių  ir kitų teisių apribojimo rizika.

Savo išvadose JT Žmogaus teisių Komitetas patvirtino minėtų nevyriausybinių organizacijų keltas problemas bei išreiškė susirūpinimą dėl neveiksniais pripažintų asmenų teisinio atstovavimo sistemos Lietuvoje, ypač dėl teisinio atstovavimo neužtikrinimo asmens neveiksnumo nustatymo procese. Taip pat Komitetui susirūpinimą sukėlė neveiksniais pripažintų asmenų teisės patiems savarankiškai inicijuoti teismo procesą dėl jų statuso peržiūrėjimo nebuvimas. Todėl savo išvadose Komitetas Lietuvai rekomendavo užtikrinti nemokamą ir efektyvų teisinį atstovavimą asmenims visuose su jų teisiniu veiksnumu susijusiuose procesuose, taip pat siekiant jų teisinio veiksnumo peržiūrėjimo. Dar daugiau, Komitetas nurodė, kad turi būti imtasi atitinkamų priemonių teikiant teisinę pagalbą asmenims su negalia visuose klausimuose, kurie gali įtakoti jų fizinę ar psichikos sveikatą.

VšĮ Globali iniciatyva psichiatrijoje, kartu su kitomis Lietuvos bei tarptautinėmis organizacijomis, jau keletą metų aktyviai dirba siekiant Lietuvos teisinio veiksnumo sistemos reformavimo.