JT neįgaliųjų teisių komiteto pareiškimas

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto pareiškimu yra siekiama atkreipti valstybių dėmesį į negalią turinčių asmenų situaciją COVID-19 pandemijos metu. JT Neįgaliųjų teisių konvencijos 11 str. įpareigoja valstybes imtis visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrinta žmonių, turinčių negalią, apsauga ir saugumas pavojingų situacijų metu, įskaitant ginkluotus konfliktus, humanitarines krizes ir stichines nelaimes.

Pareiškime akcentuojama būtinybė paspartinti visų tipų negalią turintiems asmenims skirtų institucijų deinstitucionalizacijos procesus. Pastebima, kad pandemija jau paveikė slaugos namus, psichiatrijos ligonines ir kitas uždaro tipo institucijas, kuriose didėja rizika ten esantiems asmenims.

Komitetas ragina visas susijusias institucijas patvirtinti priemones, skirtas užtikrinti negalią turinčių asmenų teises ir jų įtrauktį bei dalyvavimą COVID-19 pandemijos metu. Negalią turintiems asmenims turi būti užtikrintos tokios pačios kokybės ir apimties sveikatos priežiūros paslaugos, įskaitant psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, kaip ir kitiems visuomenės nariams.

Be to, turi būti ir toliau teikiamos tos sveikatos priežiūros paslaugos, kurios yra būtinos dėl asmenų turimos negalios. Būtina užkirsti kelią bet kokiai diskriminacijai negalios pagrindu, dėl kurios negalią turintiems asmenims būtų atsisakyta teikti sveikatos ar kitas gyvybiškai svarbias paslaugas. Svarbu tęsti būtiniausių bendruomeninių paslaugų teikimą bei užtikrinti informacijos prieinamumą, ją pritaikant ir pateikiant asmeniui suprantamu būdu.

Valstybės kviečiamos užtikrinti, kad krizių valdymo planuose bei krizės sukeltų ekonominių padarinių sprendimuose būtų atsižvelgiama į negalią turinčių asmenų situaciją bei atsiradusias kliūtis patenkinti būtiniausius poreikius.

Pareiškimą rasite čia: https://bit.ly/2X46q6l