ŽIV/AIDS ir psichikos sveikatos programų vystymas naujosiose ES šalyse narėse bei geriausių praktikų ir patirties perdavimas iš senųjų ES šalių

Minėdami Pasaulinę AIDS dieną norime pristatyti viešosios įstaigos „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ vykdomą projektą bei atkreipti dėmesį į žmonių, gyvenančių su ŽIV/AIDS ir turinčių psichikos sveikatos problemų, visapusiškos pagalbos poreikį Lietuvoje.

2008 metų Jungtinių Tautų Organizacijos duomenimis, pasaulyje žmonių, gyvenančių su ŽIV/AIDS, yra apie 33 milijonai. Lietuvoje yra registruotas 1581 žmogus, gyvenantis su ŽIV/AIDS (ULAC, 2010). Neretai šių asmenų poreikiai yra sumenkinami dėl tariamai nedidelės problemos apimties bei palyginti nedidelio tikslinės grupės skaičiaus, tačiau, kita vertus, niekas nėra apsaugotas nei nuo ŽIV/AIDS, nei nuo psichikos ligos.

 

Su ŽIV/AIDS bei su šia diagnoze susijusiomis problemomis susidurta tik maždaug prieš ketvirtį amžiaus. Tuomet dėmesys buvo telkiamas į epidemiologines grėsmes, rizikingo elgesio identifikavimą, bei efektyvaus gydymo paieškas. Greita ŽIV/AIDS ligos progresija tuo metu sąlygojo ribotą ne biologinės kilmės klausimų, tarp jų ir psichologinių ŽIV/AIDS aspektų nagrinėjimą. Pagalbos būdų pradėta ieškoti tik dėl psichologinių reakcijų, kylančių informuojant žmogų apie pavojingą ligą ar mirties perspektyvą. Tačiau, atsiradus efektyviems antiretrovirusiniams vaistams, vietoje neišgydomos sparčiai progresuojančios ligos ŽIV/AIDS buvo priskirta prie lėtinių ligų, kurios turi eilę susijusių, įskaitant ir psichikos sveikatos, problemų.

Išskiriamos šios pagrindinės su ŽIV/AIDS susijusios psichikos sveikatos problemos:

Reakcija į galimybę būti infekuotam ŽIV, ŽIV testo rezultato laukimas, reakcija į informaciją apie teigiamą ŽIV testą;
Reakcija į stigmą ir atskirtį, sumenkusias darbo, karjeros ar uždarbio galimybes arba socialinės pozicijos netekimą, gyvenimo stiliaus pokyčius, santykius su partneriu ar šeima, objektyvius apribojimus dėl ligos ir būtinybės gydytis visą gyvenimą, ligos dinamiką;
Neurologiniai pokyčiai dėl ŽIV/AIDS, kognityvinių funkcijų sutrikimai dėl antiretrovirusinių vaistų vartojimo;
Asmenybės tipų įtaka gydymo režimo laikymuisi, psichikos susirgimai iki ŽIV;
Piktnaudžiavimas psichiką veikiančiomis medžiagomis ar priklausomybė (prieš ŽIV infekciją arba kaip atsakas į ŽIV) bei jų sąveika su paskirtais antiretrovirusiniais ar psichotropiniais vaistais.
Taigi žmonės, gyvenantys su ŽIV/AIDS, dažnai patiria sveikatos problemų. Todėl būtina organizuoti koordinuotą ir visapusišką pagalbą šiems asmenims, kuri apimtų bendros praktikos gydytojų, gydytojų infektologų konsultacijas ir atitinkamą gydymą vaistais, kvalifikuotą psichologinę pagalbą, galimybę gauti psichiatro konsultacijas, socialinę ir teisinę pagalbą.

Kompleksinės pagalbos poreikis neįpareigoja teikti visas paslaugas vienoje vietoje ir vienu metu. Remiantis geriausiomis ES praktikomis yra siūloma plėsti individualizuotas, lanksčias strategijas, stiprinti specialistų gebėjimus dirbti su ŽIV/AIDS, priklausomybės ir psichikos sveikatos problemomis, kad žmogus galėtų gauti efektyvią pagalbą, susijusią tiek su ŽIV/AIDS, tiek su psichikos sveikatos poreikiais.

Dauguma naujųjų Europos Sąjungos šalių narių šiuo metu tik pradeda vystyti visapusiškas ŽIV/AIDS ir psichikos sveikatos paslaugas. Viešosios įstaigos „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ 2010 m. vykdyto tyrimo duomenimis Lietuvoje psichikos sveikatos paslaugos žmonėms, gyvenantiems su ŽIV/AIDS, yra menkai prieinamos. Stinga koordinuotų psichikos sveikatos paslaugas bei ŽIV/AIDS gydymą teikiančių sveikatos apsaugos sistemos dalių veiksmų, todėl teikiamos paslaugos dažnai neužtikrina visapusiškos pagalbos žmogui.

Nuo 2009 m. Viešoji įstaiga „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ dalyvauja vykdant projektą „ŽIV/AIDS ir psichikos sveikatos programų vystymas naujosiose ES šalyse narėse (Bulgarijoje, Čekijos Respublikoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Vengrijoje) bei geriausių praktikų ir patirties perdavimas iš senųjų ES šalių“, kuris tęsis iki 2012 m. Projektas yra dalinai remiamas Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų generalinio direktorato.

Šiuo projektu siekiama gerinti žmonių, gyvenančių su dviguba ar triguba diagnoze (ŽIV/AIDS, priklausomybė, psichikos liga) gyvenimo kokybę naujosiose ES šalyse narėse, vystant psichikos sveikatos ir psichologinės pagalbos paslaugų prieinamumą ir užtikrinant jų kokybę žmonėms, gyvenantiems su ŽIV/AIDS.

Projekto metu siekiama suteikti žinių ir gebėjimų specialistams, susiduriantiems su ŽIV/AIDS ar/ir psichikos sveikatos sutrikimų ar problemų turinčiais asmenimis. Viešoji įstaiga „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ organizuoja tęstinius mokymus psichikos sveikatos ir ŽIV/AIDS tema. Dėl šių mokymų maloniai kviečiami kreiptis visi besidomintys specialistai. Mokymai periodiškai yra organizuojami projekto vykdymo metu.

Norinčius detaliau susipažinti su viešosios įstaigos „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ vykdomo projekto veiklomis ar dalyvauti mokymuose kviečiame kreiptis el. paštu vilnius@gip-global.org