Vystomasis bendradarbiavimas skinasi kelią į Lietuvos aukštąsias mokyklas

Vilniaus universitete vystomojo bendradarbiavimo (VB) temoms dėmesio praktiškai neskiriama. Dažniausiai tai priklauso nuo pavienių dėstytojų iniciatyvos integruoti arba ne VB aspektus į savo dėstomus dalykus.

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ kartu su partneriais įgyvendinamo projekto veiklų dėka 2015 m. pavasario ir 2015 m. rudens semestruose VU Socialinio darbo katedroje pradėta daugiau domėtis šiomis temomis. Keletas žmogaus teisių paskaitų, dėstomų bakalauro II kurso studentams, o tai pat ir Erasmus studentams bei Europos socialinio darbo magistrantūros studentams bei Socialinės politikos programos kurso „Socialinės politikos kaitos veiksniai ir procesai“, temos buvo skirtos vystomajam bendradarbiavimui aptarti.

Studentams šios paskaitos, seminarų užduotys buvo naudingos, kadangi palietė ir plačiau aptarė temas, kurios studijų laikotarpiu mažai liečiamos, kita vertus, šie klausimai pastaruoju metu nedingsta iš viešojo ir politinio diskurso. Papildoma pridėtinė šio projekto vertė – vizito į Caritas Pabėgėlių integracijos centrą vienas Erasmus studentas iš Vokietijos ir viena Socialinės politikos programos studentė apsisprendė ir pradėjo savanoriauti šioje įstaigoje.

Remiantis šia naudinga VB temos integravimo į dėstomu dalykus patirtimi buvo diskutuojama su katedros vedėja, socialinės politikos ir socialinio darbo programų vadovais, skatinant didesnį dėmesį studijų procese skirti vystomojo bendradarbiavimo klausimams.

Projektas „2015 Europos metai vystymuisi: Dalyvauk ir įsitrauk į vystomojo bendradarbiavimo veiklą“ skirtas didinti informuotumą ir šviesti įvairias jaunimo grupes apie Lietuvos ir Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo svarbą, tikslus ir aktualijas bei tuo pačiu skatinti Lietuvos visuomenės diskusijas ir dalyvavimą vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinime. Projekto įgyvendinimą koordinuoja NNVBO Platforma. Projekto partneriai: VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ (PSP), Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (LVJC), Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA), VšĮ „Humana People to People Baltic“ (HPPB), Baltijos labdaros fondas, Ugdymo plėtotės centras, VšĮ „GM Gyvai“.