VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvas“ kelia pokyčių sparnus

Siekdami prisidėti prie pilietinės visuomenės vystymosi ir socialinio teisingumo įtvirtinimo Lietuvoje skatinant reformas psichikos sveikatos ir žmogaus bei vaiko teisių srityje, VŠĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ inicijuoja projektą „Pokyčių sparnai“. Finansavimas projektui skirtas pagal Europos NVO programą „EEA Grants“.

Projektas „Pokyčių sparnai“ buvo inicijuotas dėl kelių priežasčių. Svarbiausia jų yra tai, kad Lietuvos psichikos sveikatos ir socialinės apsaugos politika remiasi pasenusiais instituciniais modeliais, o bendruomeninių paslaugų spektras nėra plėtojamas, taip pat nėra sukurto efektyvaus žmogaus teisių stebėjimo mechanizmo. Be to, šioje srityje veikiančios NVO neturi pakankamų advokacijos įgūdžių ir resursų tam, kad galėtų iš esmės įtakoti politikų priimamus sprendimus, kurie šiai dienai daugiausia nukreipti į esamos sistemos palaikymą.

Projekto metu bus siekiama esminių sisteminių pokyčių, taip pat inicijuojamas viešasis diskursas bei politinių sprendimų priėmimo procesas atstovaujant psichikos sutrikimų turinčių žmonių bei jų šeimos narių interesus. Svarbus uždavinys – stiprinti naujai kuriamos „Psichikos sveikatos ir žmogaus teisių“ iniciatyvinės grupės ir kitų psichikos sveikatos ir žmogaus teisių srityje veikiančių NVO gebėjimus.

Tikimasi, kad projekto metu parengtas Psichikos sveikatos strategijos priemonių planas atsispindės Lietuvos teisės aktuose, vykdomas deinstitucionalizacijos proceso stebėjimas ir teikiami siūlymai lems priimtų sprendimų skaidrumą, viešumą ir suderinamumą su tikslinių grupių poreikiais bei teisėmis, o psichikos sutrikimų turinčių asmenų teisė į teisingą teismą bus užtikrinta visais lygiais.