Visuomenės psichikos sveikatos gerinimui – suvienytos pajėgos

Pasaulio Sveikatos Organizacijos duomenimis, Lietuva tebepirmauja Europoje bei pasaulyje pagal savižudybių, patyčių mokyklose, tautos alkoholizacijos, kvaišalų vartojimo, smurto prieš moteris ir vaikus reiškinių rodiklius. Anot VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ direktorės Dovilės Juodkaitės, tai byloja apie grėsmingą Lietuvos visuomenės psichikos sveikatos padėtį ir nors pasaulinės tendencijos rodo, kad psichikos sveikata tapo visuotiniu sveikatos politikos prioritetu, Lietuvoje visuomenės psichikos sveikatai vis dar skiriamas nepakankamas dėmesys.

 

„Dėl nepajėgumo spręsti psichikos sveikatos srities problemas, Lietuvoje neretai kritikuojama valdžia, prikišamas politinės valios trūkumas. NVO vaidmuo inicijuojant pokyčius psichikos sveikatos priežiūroje nepakankamai įvertinamas. Nors Lietuvoje NVO, dirbančių psichikos sveikatos srityje skaičius nėra mažas, ir nemažai šioje srityje nuveikta NVO pajėgomis, bendradarbiaujant su vietos ir centrine valdžia. Tačiau dėl institucinių gebėjimų stokos, finansinių ir žmogiškųjų išteklių stygiaus, pasitaiko atvejų, kai NVO veikia nekoordinuotai, trūksta jų susitelkimo“ – teigia D. Juodkaitė.
Siekiant pagerinti Lietuvos nevyriausybinių organizacijų, dirbančių psichikos sveikatos srityje, veiklą, nuo š. m. birželio mėn. pradėtas įgyvendinti vienerių metų trukmės projektas „Lietuvos psichikos sveikatos srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veikla srityje koalicijos pagrindu“, finansuojamas pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemą „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“. Projekto vykdytojas – VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ kartu su partneriais Lietuvos psichologų sąjunga ir VšĮ „Mokymų, tyrimų ir vystymo centras“. Įgyvendinant projektą numatyta sukurti Lietuvos psichikos sveikatos srityje veikiančių NVO koaliciją, organizuoti lobizmo įgūdžių, konstruktyvaus bendradarbiavimo su žiniasklaida mokymus NVO darbuotojams. Taip pat numatyta surengti apskritojo stalo diskusijų, susitikimų su su įvairių lygmenų politikais, tarp jų – su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Seimo kontrolierių įstaigos, Prezidentūros atstovais.

„Lietuvos psichikos sveikatos sistemos plėtrai kliūtimi tampa netgi ne lėšų stoka, o pirmiausia – nesikeičiantis nepažangus pačios visuomenės požiūris į psichikos sveikatos sutrikimus bei jų gydymo būdus ir aplinką. Dėl to šioje srityje veikiančioms NVO būtina tarpusavyje koordinuoti veiksmus, stiprinti institucinius gebėjimus, siekti konstruktyvaus bendradarbiavimo su vietos bei nacionaline valdžia, žiniasklaida. Siekiant pozityvių pokyčių tiek psichikos sveikatos priežiūros srityje, tiek šioje srityje veikiančių NVO galiose, būtina suvienyti pajėgas ir kryptingai stiprinti savo gebėjimus,“ – teigia D. Juodkaitė. Projektui įgyvendinti skirta beveik 100.000 litų.

Apie VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“: 2000 m. įkurta viešoji įstaiga „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ yra jau 27 metus veikiančios tarptautinės organizacijos „Global Initiative on Psychiatry“ narė – nepriklausoma nevyriausybinė organizacija Lietuvai ir regionui. Pagrindinė organizacijos veikla: žmogaus ir paciento teisių apsauga; naujų psichikos sveikatos paslaugų kūrimas; naujų iniciatyvų skatinimas; NVO, veikiančių psichikos sveikatos srityje, stiprinimas; poviekis politikai psichikos sveikatos srityje. Daugelis psichikos srities inovacijų Lietuvoje, ypač Vilniaus mieste, buvo įgyvendintos būtent VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ iniciatyva.

Daugiau informacijos:

Eglė Šumskienė
tel.: +370 5 2715760
faks.: +370 5 2715761