Vilniaus psichikos sveikatos priežiūros įstaigos pacientams vėl tarpininkauja paciento patikėtiniai

Šiemet Vilniaus psichikos sveikatos priežiūros įstaigose tiek stacionariai, tiek ambulatoriškai besigydantys pacientai dėl iškilusių teisinių ir kitų su gydymu susijusių problemų vėl gali kreiptis į paciento patikėtinius. Š. m. rugsėjo–gruodžio mėn. Vilniuje atnaujinta visuomenės sveikatos programos „Paciento patikėtinis Vilniaus miesto psichikos sveikatos įstaigoms“ veikla. Programą koordinuoja VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ (GIP), paramą teikia Vilniaus miesto savivaldybė.

 

„Paciento patikėtinio programa kasmet vykdoma jau nuo 2006 m. Pradėjus įgyvendinti šią programą buvo aktualizuota psichikos sutrikimų turinčių asmenų teisių apsaugos ir užtikrinimo gydymo įstaigose problema. Besikreipiančiųjų į paciento patikėtinius kiekvienais metais vis daugėja. Viena vertus, tai rodo, kad psichikos sveikatos priežiūros įstaigų pacientai tebėra viena pažeidžiamiausių socialinių grupių visuomenėje, kita vertus, tai geras ženklas: sukūrus paciento patikėtinio pareigybę pacientai įgijo galimybę ginti savo teises ir kasmet tai daro vis aktyviau,“ – teigia projekto koordinatorė Dovilė Juodkaitė.

Programa, skirta visokio amžiaus, abiejų lyčių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų vartotojams, o ypač – sunkios socialinės padėties asmenims, yra įgyvendinama Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre (VMPSC) bei Antakalnio poliklinikos psichikos sveikatos centre.

Pagrindinis paciento patikėtinių uždavinys – tai reaguoti ir gilintis į pacientų teisių pažeidimus bei nepakankamas galimybes savarankiškai įgyvendinti savo teises ir teisėtus interesus. Vykdant programą stebima, su kokiais pacientų teisių pažeidimais bei problemomis dažniausiai susiduriama, o apibendrintą informaciją bus siekiama panaudoti planuojant kitas visuomenės sveikatos priemones. Atkreiptinas dėmesys, kad paciento patikėtinio kaip tarpininko parama atlieka taip pat ir pacientų įgalinimo funkciją bei veikia kaip profilaktinė priemonė, užkertanti kelią su psichikos sutrikimais susijusių kompleksinių problemų gilėjimui. Galiausiai, paciento patikėtinio paslauga turėtų paskatinti įstaigas identifikuoti (struktūrinius) trūkumus ir atsižvelgiant į juos teikti kokybiškesnes paslaugas.

Įgyvendindama programą stacionariniame lygmenyje GIP bendradarbiauja su VMPSC, kuris sudaro sąlygas paciento patikėtiniams teikti paslaugas ligoninės patalpose, organizuoja posėdžius, teikia siūlymus dėl programos procedūrų tobulinimo; viešinant šią programą bendradarbiaujama su psichikos neįgaliuosius atstovaujančiomis organizacijomis; taip pat – keičiantis informacija apie padėtį stacionariose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose, konsultuojantis dėl sudėtingų individualių atvejų – prisideda Seimo kontrolierių įstaigos specialistai.

Vystant bendradarbiavimą su projekte dalyvaujančiomis įstaigomis, skleidžiant informaciją ir patirtį kituose Lietuvos miestuose tikimasi, kad ilgainiui ši pacientų teisių įgyvendinimo priemonė taps įprasta praktika kiekvienoje psichikos sveikatos paslaugas teikiančioje įstaigoje, tokiu būdu įgyvendinant nacionalinėje Psichikos sveikatos strategijoje įtvirtintą priemonę – nepriklausomą žmogaus teisių stebėseną. „Diegdami bei viešindami šią programą atliekame ir psichoedukacinę funkciją – informacija pasiekia ne tik klientus, bet ir jų aplinkos žmones, taip pat ir plačiąją visuomenę. Visuomenės švietimas psichikos sveikatos klausimais kuria tolerantiškesnę aplinką pacientams”, – teigia programos vykdytojai.

Apie programą „Paciento patikėtinis Vilniaus miesto psichikos sveikatos įstaigoms“:
Paciento patikėtinis − tai asmuo, kuris psichikos sveikatos įstaigose tarpininkauja tarp paciento ir gydymo įstaigos, išreikšdamas nepriklausomą nuo gydymo įstaigos poziciją ir palaikydamas pacientą santykiuose su gydymo įstaiga. Paciento patikėtinis atlieka tris esmines funkcijas: (1) tarpininkauja ir atstovauja esant nusiskundimams, (2) informuoja bei (3) identifikuoja sisteminius trūkumus gydymo įstaigoje bei viešina savo darbą.

Įgyvendinant programą Vilniaus miesto savivaldybėje siekiama sukurti ir įtvirtinti pavyzdinį psichikos paciento teisių užtikrinimo modelį, siekti lygių galimybių socialinei asmenų su psichikos negalia integracijai; prisidėti kuriant nuoseklią psichikos sveikatos paslaugų grandinę Lietuvoje, atitinkančią Psichikos sveikatos strategijoje įtvirtintas prioritetines kryptis: (1) žmogaus teisių užtikrinimas, (2) paciento poreikius atitinkančios paslaugos, (3) autonomijos ir dalyvavimo skatinimas, (4) pacientų, jų šeimų ir nevyriausybinio sektoriaus stiprinimas.

2009 m. buvo publikuota metodologija „Paciento patikėtinio paslauga Lietuvoje: metodinės rekomendacijos psichikos sveikatos srityje dirbančioms institucijoms“, kuri parengta remiantis Nyderlandų Karalystės teorine baze bei ilgamete praktika ir Paciento patikėtinio programos įgyvendinimo Vilniaus mieste metu įgyta patirtimi, pritaikyta Lietuvos situacijai ir vainikuoja ketverių metų įdirbį.

Apie VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“:
2000 m. įkurta viešoji įstaiga „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ yra jau 27 metus veikiančios tarptautinės organizacijos „Global Initiative on Psychiatry“ narė – nepriklausoma nevyriausybinė organizacija Lietuvai ir regionui. Pagrindinės organizacijos veiklos: žmogaus ir paciento teisių apsauga; naujų psichikos sveikatos paslaugų kūrimas; naujų iniciatyvų skatinimas; NVO, veikiančių psichikos sveikatos srityje, stiprinimas; poviekis politikai psichikos sveikatos srityje. Daugelis psichikos sveikatos srities inovacijų Lietuvoje, ypač Vilniaus mieste, buvo įgyvendintos būtent VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ iniciatyva.

Daugiau informacijos:
VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“
direktorė Dovilė Juodkaitė
tel.: +370 5 2715760
faks.: +370 5 2715761
Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras
direktorius M. Marcinkevičius
tel. +370 5 2625569