Viešas kreipimasis dėl pasitraukimo iš LR Sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupės

LR Sveikatos apsaugos ministrei

Rimantei Šalaševičiūtei

 

 

Kopija:

LR Prezidentei

Daliai Grybauskaitei

 

LR Ministrui Pirmininkui

Algirdui Butkevičiui

 

LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkei

Dangutei Mikutienei

 

 

 

 

Mes, „Psichikos sveikata 2030“ koaliciją atstovaujančios nevyriausybinės organizacijos bei ekspertai, siekdami bendradarbiauti su Sveikatos apsaugos ministerija, 2015 m. gegužės mėnesį parengėme ir pateikėme diskusijai psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos priemonių planą. Plane įvardinti prioritetiniai veiksmai, siekiant efektyvios psichikos sveikatos priežiūros sistemos ir gerėjančių psichikos sveikatos indikatorių ir rodiklių Lietuvoje.

 

Šį planą pristatėme ir Sveikatos apsaugos ministerijos 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-83 patvirtintai darbo grupei „Dėl darbo grupės psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos veiksmų plano pakeitimo projektui parengti sudarymo“, kurioje buvo pakviesta dalyvauti „Psichikos sveikata 2030“ koalicijos atstovė bei kiti nepriklausomi ekspertai.

 

Grupės sudarymo bei veikimo dokumentuose numatyta iki 2015 m. balandžio 30 d. parengti siūlymus dėl Psichikos sveikatos strategijos ir savižudybių prevencijos veiksmų plano pakeitimo ir pateikti juos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrei.

 

Tačiau iki 2015 m. balandžio 30 d. darbo grupės pasiūlymai nebuvo parengti ir suderinti. Todėl 2015 m. gegužės 4 d. darbo grupės nariams buvo nusiųstas darbo grupės narės, Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicijos „Psichikos sveikata 2030“ atstovės, Karilės Levickaitės užklausimas el. paštu apie tolimesnę darbo grupės eigą bei jos rezultatus. Po šio užklausimo, formaliai pasibaigus darbo grupės veiklai, buvo organizuojami posėdžiai toliau kviečiant aptarti plano, tačiau susitikimų metu nebuvo jokio konstruktyvaus dialogo ir siūlomų priemonių aptarimo. Darbo grupės veiklos rezultatas mums nežinomas.

 

Š.m. rugpjūčio 13 d. buvome pakviesti į posėdį Sveikatos apsaugos ministerijoje, dalyvaujant ministrei Rimantei Šalaševičiūtei bei Ministro pirmininko patarėjui Antanui Vinkui, kurio metu vietoje dialogo ir bandymų surasti sprendimus, buvo bandoma pademonstruoti, kad Lietuvos psichikos sveikatos sistemoje jokių esminių trūkumų nėra. Taip pat nevyriausybinės organizacijos gavo aiškią žinutę, jog tolimesnis problemų kėlimas viešoje erdvėje yra nepageidautinas.

 

Po susitikimo SAM išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad savižudybių skaičius palaipsniui mažėja. Pranešime dabartinis savižudybių rodiklis lyginamas su 2000-2003 m., nutylint, kad nuo 2006 m. jokio mažėjimo nėra. 2006 m. savižudybių rodiklis buvo 31 / 100 tūkst. gyventojų, 2014 m. – 32 / 100 tūkst. gyventojų. Toks savižudybių rodiklis tris kartus viršija Europos Sąjungos šalių vidurkį. Tenka apgailestauti, kad vietoje realių veiksmų, keičiant neefektyvią psichikos sveikatos sistemą ir kuriant veiksmingą savižudybių prevenciją, SAM pasirinko komunikacinę strategiją „viskas yra gerai“.

 

Tokie Sveikatos apsaugos ministerijos organizuojami neefektyvūs darbo grupės procesai, nebendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis ir nepriklausomais ekspertais, grasinanti retorika ir konstruktyvaus dialogo nebuvimas yra nepriimtini demokratinės visuomenės vertybėms.

 

Todėl „Psichikos sveikata 2030“ koalicijos deleguota Karilė Levickaitė pasitraukia iš darbo grupės ir bet kokie šios darbo grupės rezultatai negali būti įvardijami kaip bendrai parengti su koalicija „Psichikos sveikata 2030“.

 

Tenka apgailestauti, kad siekis pagerinti Lietuvos psichikos sveikatos rodiklius ir konstruktyviai bendradarbiauti, šiuo metu nesulaukė Sveikatos apsaugos ministerijos atsako.

 

Pagarbiai,

Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicijos „Psichikos sveikata 2030“ vardu,

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“

Direktorė Karilė Levickaitė

 

_________________________________________________________

 

Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija „Psichikos sveikata 2030“ buvo sukurta 2014 m. balandžio 3 d. Koalicijos misija – remiantis koalicijos vertybėmis skatinti atvirumą, skaidrumą bei žmogaus teisių principų įtvirtinimą psichikos sveikatos sistemoje.

Į Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koaliciją „Psichikos sveikata 2030“ susibūrę šios organizacijos ir ekspertai: Viktorija Andreikėnaitė, dr. Martynas Andrijevskis, prof. dr. Arūnas Germanavičius, Jaunimo linija, Lietuvos neįgaliųjų forumas, Lietuvos psichologų sąjunga, Paramos vaikams centras, Psichikos sveikatos perspektyvos, Rūta Lukošaitytė, Lietuvos sutrikusio intelekto asmenų globos bendrija „Viltis“, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija, Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija „Giedra“ , “SOPA”, Vaiko labui, Vaikų linija, prof. Dr. Dainius Pūras, Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“, Doc. dr. Marija Veniūtė, Prof. dr. Nida Žemaitienė, Žmogaus teisių stebėjimo institutas.