Trečiasis leidinio “Profsąjungų gidas“ numeris

Kviečiame skaityti trečiąjį profsąjungoms skirto leidinio „Profsąjungų gidas“ numerį, kuriame analizuojama Europos šalių geroji praktika įveikiant diskriminaciją darbe. Remiantis Europos lygiu atliktos analizės rezultatais, pateikiamos rekomendacijos, ką daryti profsąjungai, ketinančiai užsiimti antidiskriminacinėmis veiklomis. Antroje naujienlaikraščio dalyje analizuojami atskiri gerosios praktikos pavyzdžiai, kaip užtikrinti įvairovę savo profsąjungose, tuo pačiu pritraukti daugiau narių ir pasiekti geresnių rezultatų. Pateikiamas konkretus Belgijos profsąjungos pavyzdys, skatinantis įvairovę religijos pagrindu.

 

Visus “Profsąjungų gido” numerius rasite čia.

 

Leidinys rengiamas įgyvendinant projektą „Viešojo diskurso nediskriminacijos tema skatinimas Lietuvoje“ pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-01-K priemonę ,,Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“. Projektą įgyvendina Lygių galimybių plėtros centras, VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ ir Lietuvos žmogaus teisių centras.