Tęsiasi VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ vykdomas projektas, finansuojamas Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos

Pastaruosius 11 mėnesių VšĮ “Psichikos sveikatos perspektyvos” (buvusi VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“) įgyvendina paprojektį „VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ gebėjimų stiprinimas siekiant sisteminių pokyčių psichikos sveikatos srityje ir dalinantis patirtimi su kitomis NVO“. Paramą (beveik 170 tūkst. Lt) paprojekčiui suteikė Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa. Paprojekčio metu įsteigta Žinių ir mokymų centro programa, parengti mokymų moduliai šešiomis temomis. VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ š.m. vasarą buvo įtraukta į Valstybės tarnybos departamento prie VRM įstaigų, teikiančių valstybės tarnautojų mokymus, sąrašą. Taip pat įvyko mokymai apie lėšų pritraukimą ir viešuosius ryšius Lietuvoje veikiančioms NVO. Likusieji 4 paprojekčio mėnesiai bus skirti inovatyvių lėšų pritraukimo modelių kūrimui ir išbandymui, prisidedant prie filantropinės kultūros Lietuvoje plėtojimo.