„Tarp teisingumo ir patirčių“ – renginys, skirtas aptarti ginamųjų su negalia padėtį baudžiamajame procese

Vakar „Psichikos sveikatos perspektyvų“ iniciatyva įvyko svarbus renginys, skirtas aptarti ginamųjų su negalia padėtį baudžiamajame procese bei pristatyti nacionalinio tyrimo ataskaitą „Ginamųjų su psichikos sveikatos sutrikimais, intelekto ir (arba) psichosocialine negalia teisė į teisingą teismą“.

Nepaisant egzistuojančių teisinių pagrindų, ginamųjų su psichikos sveikatos sutrikimais, intelekto ir (arba) psichosocialine negalia, padėtis Lietuvoje kelia susirūpinimą, nes jie dažnai susiduria su dideliais sunkumais siekdami pasinaudoti teise į teisingumą ir gauti tinkamą paramą.

Kviečiame susipažinti su tyrimo rezultatais bei pateikiamomis rekomendacijomis.

Tyrimo ataskaita lietuvių kalba: https://bit.ly/479CR4c
Tyrimo ataskaita anglų kalba: https://bit.ly/40hChyW

Dėkojame už prasmingą dalyvavimą Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos vadovei Erikai Leonaitei, už reikšmingus pristatymus Mental Health Europe viceprezidentui Kristjan Grdan, LR Sveikatos apsaugos ministerijos Psichikos sveikatos skyriaus vadovui Ignui Rubikui bei šiame projekte dirbančiai teisininkei Monikai Guliakaitei-Danisevičienei. O taip pat diskusijos moderatorei Robertai Salynei bei visiems diskusijos dalyviams ir susirinkusiems.

Renginys organizuotas įgyvendinant tarptautinį projektą „TEISINGUMAS VISIEMS” (angl. Justice for all) – ginamųjų su intelekto ar (ir) psichosocialine negalia teisių apsaugos stiprinimas: ES tarpvalstybinis perdavimas, sulaikymas ir alternatyvos“. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos „Justice“ programos bei įgyvendinam su kitais 5 partneriais: Ludwig Boltzmann Institute of Fundamental and Human Rights (Austrija), Mirovni Institut (Slovėnija), Antigone Onlus (Italija), Fachhochschule Dortmund (Vokietija), Bulgarian Helsinki Committee Association (Bulgarija).