Sukurti paciento patikėtinio paslaugos diegimo modeliai

Rugpjūčio mėnesį sėkmingai baigti kurti trys paciento patikėtinio programos diegimo psichikos sveikatos centruose, psichiatrijos ligoninėse ir psichoneurologiniuose pensionatuose modeliai. Šie modeliai yra Globalios iniciatyvos psichiatrijoje koordinuojamo projekto „Paciento patikėtinio programos diegimas Telšių, Kelmės, Rokiškio, Visagino ir Marijampolės savivaldybių psichikos sveikatos priežiūros įstaigose ir psichoneurologiniuose pensionatuose“, remiamo Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, vienas iš pasiekimų ir laukiamų rezultatų. Visi modeliai bus publikuoti leidinyje. Leidinyje bus pristatomi tam tikrai psichikos sveikatos priežiūros įstaigai ir psichoneurologiniams pensionatams adaptuotas paciento patikėtinio paslaugos diegimo modelis apžvelgiant sklandžiam diegimui būtinus aspektus: įstatyminę bazę, finansavimo mechanizmus, paciento patikėtinio darbo specifiką, kt. Šie trys modeliai apima visas psichikos sveikatos paslaugų grandis.

Oficialus modelių ir leidinio pristatymas planuojamas rugsėjo mėn. pabaigoje. Informacinio renginio metu bus supažindinama su projektu, jo veiklomis ir pasiekimais, išleistu specializuotu leidiniu. Kviečiame visus susidomėjusius ir norinčius dalyvauti!

Daugiau informacijos apie projektą, jo eigą ar planuojamą renginį galite teirautis tel.: (8 5) 271 5760.