Strateginis bylinėjimasis – visuomenės įrankis siekiant teisinių ir socialinių pokyčių visuomenėje

Gindamos atstovaujamos visuomenės grupės ar grupių interesus bei siekdamos svarbių teisinių ir socialinių pokyčių visuomenėje, nevyriausybinės organizacijos naudoja įvairiausius metodus: nuo dokumentų ir raštų rengimo, dalyvavimo darbo grupėse, ataskaitų rengimo, pažeidžiamų grupių įgalinimo, iki visuomenės informavimo kampanijų vykdymo ir pan.

Bene viena rečiausiai naudojamų priemonių, kuria siekiama pageidaujamų pasikeitimų yra strateginis bylinėjimasis. Tai tokia bylinėjimosi forma, kuomet į teismą kreipiamasi, siekiant reikšmingų pokyčių teisinėje sistemoje, taikomose praktikose ar didinant visuomenės informuotumą. Kaip nurodo Žmogaus teisių stebėjimo institutas, viena iš daugiausiai strateginių bylų inicijavusių nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje, esminis strateginio bylinėjimosi tikslas yra ne konkretaus asmens teisės gynimas bei asmeniui padarytos žalos atlyginimas, o siekis taip pakeisti įstatyminę bazę, suformuoti teismų praktiką ar įtakoti valstybės politiką, kad teigiamą poveikį justų didesnė visuomenės dalis.

Spalio 22-23 d. žmogaus teisių srityje dirbančios NVO, teisininkai, LR Seimo kontrolierių įstaigos bei pacientų organizacijų atstovai kartu su Mental Disability Advocacy Center mokėsi, kaip strateginio bylinėjimosi žmogaus teisių srityje pagalba užtikrinti efektyvesnį psichikos sveikatos sutrikimų ir/ar psichosocialinę negalią turinčių asmenų teisių įgyvendinimą Lietuvoje. Lektoriai Oliver Lewis ir Ann Campbell supažindino dalyvius su žmogaus teisių standartais, ypatingą dėmesį skirdami JT Neįgaliųjų teisių konvencijai bei joje numatytoms teisėms: lygybei prieš įstatymą (12 str.); teisei nebūti kankinamam ar nepatirti žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio, nebūti išnaudojamam, teisei į asmens neliečiamumą (15-17 str.); teisei gyventi savarankiškai ir bendruomenėje (19 str.); teisei dalyvauti politiniame ir visuomenės gyvenime (29 str.). Konvencijoje įtvirtintos nuostatos nagrinėtos tiek pasitelkus Lietuvos pavyzdžius, tiek ir analizuojant kitų šalių strategines bylas.

Nagrinėjant strateginio bylinėjimosi etapus, aptarta konteksto analizės ir problemų identifikavimo svarba, strateginių tikslų nustatymo principai, prieinamos teisinės priemonės, kliento ir bylos pasirinkimo pagrindai, rizikų valdymas. Taip pat dalyviai supažindinti su paramos klientams svarba jiems susidūrus su sunkumais, bylinėjantis kiekvienoje iš aukščiau nurodytų keturių žmogaus teisių sričių. Trumpai apžvelgtos advokacijos veiklos prieš, per ir po strateginio bylinėjimosi, galimi visuomenės paramos siekimo būdai.

„Labai džiaugiamės galimybe ne tik pasisemti žinių strateginio bylinėjimosi srityje, tačiau ir Mental Disability Advocacy Centre direktoriaus Oliver Lewis siūlymu teikti nuolatinę paramą Lietuvos nevyriausybinėms organizacijoms ir teisininkams vystant strategines bylas. Tikimės bendradarbiavimo jau artimiausiu metu“ – teigia VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ direktorė Karilė Levickaitė.

Mental Disability Advocacy Centre vykdo veiklą bei teikia pagalbą teisininkams bei organizacijoms nacionaliniuose teismuose keletoje Europos šalių (Bulgarijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Rusijoje, Slovakijoje, Jungtinėje Karalystėje), šiuo metu plėtojami ryšiai ir su Afrikos šalimis. Taip pat organizacija kartu su teisininkais teikia bylas Europos Žmogaus Teisių Teismui, ir ruošia individualius atvejus Jungtinių Tautų Žmonių su negalia teisių komiteto svarstymui.

Seminaras organizuotas įgyvendinant projektą „Psichikos sveikatos ir žmogaus teisių advokacijos Lietuvoje link: NVO rolė“, kurio tikslas – prisidėti prie pilietinės visuomenės vystymosi ir socialinio teisingumo įtvirtinimo Lietuvoje skatinant žmogaus/vaiko teisių reformas psichikos sveikatos srityje. Taip pat, šie mokymai yra vienas iš LR Užsienio reikalų ministerijos finansuojamų renginių, skirtų Lietuvos narystės Europos Sąjungoje dešimtmečiui paminėti.

 

Renginio nuotraukos