Startuoja unikali pirmosios pagalbos psichikos sveikatai programa

Kiekvieną iš mūsų kartais ištinka nelaimės ar praradimai, kamuoja stresas. Vienas iš keturių nors kartą per gyvenimą patiria psichikos sveikatos sutrikimus: galbūt depresiją, gal priklausomybę, gal kamuojantį nerimą ar net psichozę. Dauguma pagalbos negaus. Kodėl? Tiesiog niekur jos nesikreips. Gal nežinos kur, gal jaus gėdą pripažinti savo sunkumus, gal nesulauks tinkamos aplinkinių reakcijos. O sunkumai, negavus pagalbos laiku, tik didės.

Todėl mes sukūrėme ilgai lauktą, unikalią psichikos sveikatos raštingumo programą. Ji skirta 16-29 metų jaunimui, tačiau pritaikoma ir kitoms amžiaus grupėms. Programą sudaro dviejų dienų mokymai, kurių dalyviai supažindinami su modernia psichikos sveikatos samprata, pagrįsta biopsichosocialiniu požiūriu. Mokymų metu nagrinėjami pagrindiniai psichikos sveikatos sutrikimai – depresija ir kiti nuotaikos bei nerimo sutrikimai, psichozė, priklausomybės ir psichikos sveikatos krizes. Kiekvienu atveju didžiausias dėmesys skiriamas ankstyvajam sunkumų atpažinimui, konkretiems žingsniams, kaip suteikti pagalbą – netgi tiesiog, ką sakyti ir ko nesakyti. Akcentuojama ir savipagalbos rolė, ir aiškiai pateikiami psichikos sveikatos specialistai – kada ir kur galima ir reikia kreiptis pagalbos. Kas atsitiks užėjus į psichiatro kabinetą? Ką reiškia, jei tau “davė” diagnozę? O jeigu išrašė vaistus? Kaip dalyvauti šiame procese?

Baigę mokymus jaunuoliai savo bendruomenėje taps tikri psichikos sveikatos lyderiai, galintys mažinti psichikos sveikatos stigmą. Mokymai taip pat atlieka psichikos sveikatos sutrikimų prevencinę funkciją. O anskstyvas psichikos sveikatos sutrikimo ženklų atpažinimas ir pagalbos kreipimasis užtikrina daug efektyvesnę pagalbą.

Mokymų programa parengta Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Šiuo metu jau pradedame ruoštis pilotiniams mokymams. Jaunuolius sukviesti padės mūsų partneris Lietuvos jaunimo organizacijų taryba.

Kad galėtume sėkmingai įvykdyti pilotinius mokymus, reikalinga ir jūsų parama. Ją renkame čia:

Taip pat šiais metais mums, Psichikos sveikatos perspektyvoms, skirtą 2% pajamų mokesčio sumą panaudosime šioms veikloms. Daugiau informacijos. 

Kiekvienas žmogus turėtų būti susipažinęs su pirmos pagalbos psichikos sveikatai kursais, išmokęs atpažinti sutrikimus ir padėti sau bei kitam. Todėl kviečiame visus, galinčius tokius mokymus įgyvendinti savo įstaigoje, kreiptis į mus ir kalbėtis apie bendradarbiavimą.