Sėkmingai prasidėjo projekto „Viešojo diskurso nediskriminacijos tema skatinimas Lietuvoje“ pirmoji renginių serija

Lygių galimybių plėtros centras, Globali iniciatyva psichiatrijoje ir Lietuvos žmogaus teisių centras pradėjo įgyvendinti projektą „Viešojo diskurso nediskriminacijos tema skatinimas Lietuvoje“ praeitų metų rugpjūtį. Projekte vadovaujamasi nuostata, kad į žmogaus teisių pažeidimus negalima žiūrėti selektyviai, o diskriminacijos prevencijos klausimus būtina spręsti kompleksiškai – įgalinant pažeidžiamų grupių atstovus ir formuojant vertybines nuostatas sprendimo ar poveikio galią turinčias grupes.

 

Projektą įgyvendinančios organizacijos jau spėjo išleisti po du elektroninių leidinių „NVO gido“ ir „Profsąjungų gido“ numerius. „NVO gidas“ – tai lengvai prieinamas, patogus ir praktikoje naudingas informacijos šaltinis nevyriausybinėms organizacijoms, dirbančioms ar norinčioms pradėti dirbti kovos su diskriminacija srityje. Tuo tarpu „Profsąjungų gidas“ yra skirtas profesinėms sąjungoms, jų nariams bei kitiems asmenims, kurie domisi, ką daryti diskriminacijos darbe atvejais. Šie naujienlaikraščiai buvo išplatinti profsąjungų ir nevyriausybinių organizacijų atstovams. Juos taip pat galima rasti Lygių galimybių plėtros centro internetinėje svetainėje www.gap.lt.

Sausio pabaigoje Lietuvos vaikų ir jaunimo centre įvyko pirmoji viktorina „Atpažink ir įveik nelygybę“, kuria prasidėjo projekto renginių serija. Interaktyvi šviečiamoji viktorina susilaukė didelio moksleivių ir mokytojų susidomėjimo ir palaikymo. Ja buvo siekiama nenuobodžiai skatinti jaunų žmonių domėjimąsi savo teisėmis bei ugdyti geresnį įvairovės ir žmogaus teisių supratimą. Viktorinoje savo žinias išbandė daugiau nei 40 jaunuolių iš Vilniaus apskrities.

Paskutinę sausio dieną įvyko Vilniaus profsąjungų ir NVO atstovams skirti renginiai. Paskaitos „NVO vaidmuo diskriminacijos prevencijoje“ suteikė galimybę kelti NVO atstovų kompetencijas ir sukūrė prielaidas glaudesnei tinklaveikai, kovojant su diskriminacijos apraiškomis visuomenėje. Seminaru apie profsąjungų svertus kovoje su diskriminacija buvo siekiama profsąjungos atstovams suteikti žinių, kaip siekiant lygių galimybių darbo rinkoje veiksmingai planuoti veiklas, galimus kolektyvinius veiksmus, įgalinti savo narius. Vasario mėnesį įvyks apvalaus stalo diskusija diskriminacijos prevencijos tema skirta darbdaviams. Joje bus diskutuojama apie tai, kokią naudą darbdaviai gali gauti skatindami tolerantišką ir įvairovei atvirą aplinką savo įmonėse.

Be jau paminėtų renginių dar planuojami susitikimai su įvairių bendruomenių atstovais, šviečiamieji renginiai lygių galimybių ir nediskriminavimo klausimais ir radijo bei televizijos laidų ciklas žmogaus teisių, diskriminacijos prevencijos ir pagarbos įvairovei tema. Iš viso projekto metu bus surengta daugiau nei šimtas renginių visoje Lietuvoje.

 

Projektas „Viešojo diskurso nediskriminacijos tema skatinimas Lietuvoje“ remiamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM01-K priemonę ,,Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“ įgyvendina projektą.