Renginys dėl institucinės globos reformavimo

2012 m. gegužės 31 d. VšĮ Globali iniciatyva psichiatrijoje kartu su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija organizuoja apskrito stalo diskusiją, kuri skirta pristatyti Europos Ekspertų grupės parengtas Bendrąsias Europos Gaires dėl perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų.

Renginio vieta: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vivulskio g. 11, Vilnius, 201 salė

Renginio laikas: 2012 m. gegužės 31 d. nuo 10:00 val. iki 16:00 val.

Pagrindiniai renginio tikslai: aptarti tarptautinius reikalavimus bei gerąsias praktikas dėl globos sistemos reformavimo, pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų. Renginys taip pat skirtas pristatyti Europos Sąjungos naujai keliamus reikalavimus naujajam finansavimo periodui, įskaitant dėl struktūrinių fondų lėšų naudojimo kokybiškų bendruomeninių paslaugų vystymui, o ne investavimui į dideles stacionarias institucijas. Šis renginys yra tęsinys diskusijos, pradėtos 2011 m. LR Prezidentūroje organizuoto forumo metu “Socialiai pažeidžiamų grupių integravimosi visuomenėje problema: vaikai, asmenys su fizine ir psichikos negalia”, apie Lietuvos paslaugų sistemos deinstitucionalizavimą bei bendruomeninių paslaugų skirtingoms grupėms asmenų: vaikams, neįgaliems asmenims, pagyvenusiems asmenims, vystymą, užtikrinant šių asmenų žmogaus teisių apsaugą.

Apskrito stalo metu užsienio ekspertai bei Lietuvos valdžios institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai, specialistai diskutuos apie Lietuvos globos sistemos reformavimo perspektyvas, pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų visoms tikslinėms grupėms, atliepiant pastarųjų poreikius bei jų fundamentalių žmogaus teisių gyventi bendruomenėje užtikrinimą.