Reaguojame į nepakankamą žmogaus teisių apsaugą spredžiant Covid-19 krizę

Valdžios institucijoms viešai stigmatizuojant ir diskriminuojant COVID-19 vienaip ar kitaip paveiktas žmonių grupes, yra kurstoma ksenofobija, priešinama visuomenė, pakertamas bendras tarpusavio pasitikėjimas. Psichosocialinės pasekmės bus itin skaudžios, jeigu valdžios atstovai neims domėn psichosocialinių aspektų visais reagavimo į pandemiją etapais. Todėl valdant krizę yra būtina atsižvelgti į žmogaus teisių ir psichikos sveikatos aspektus visose su krizės valdymu susijusiose struktūrose: nuo Vyriausybės iki ministerijų ir jai pavaldžių įstaigų.

Kartu su Lietuvos žmogaus teisių centru šią žinutę išsiuntėme sprendimų prėmėjams.

Su visu raštu “Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir tarptautinių sutarčių normų ir žmogaus teisių normų ir žmogaus teisių apsaugos, organizuojant priverstinį izoliavimą savivaldybių numatytose patalpose” susipažinkite čia (raštas).