PSO skatina į vystymo programas įtraukti žmones su psichikos sutrikimais

Š.m. rugsėjo mėn, Niujorke pristatyta nauja PSO ataskaita Psichikos sveikata ir vystymasis: psichikos sveikatos problemų turinys asmenys kaip pažeidžiama grupė. Žmonės su psichikos sutrikimais yra viena labiausiai pažeidžiamų ir socialinę atskirtį patiriančių grupių besivystančiose šalyse. Tačiau dauguma vystymosi programų neatsižvelgia ir neįtraukia šios pažeidžiamos grupės į savo prioritetus. Todėl ši ataskaita yra kreipimasis į visas vystymąjame bendradarbiavime veikiančias grupes – vyriausybes, pilietinę visuomenę, daugiašales ir dvišales pagalbos agentūras, privačius fondus, akademines ir tyrimo įstaigas – atkreipti dėmesį į psichikos sveikatą.

 

Ataskaitoje teigiama, jog didžioji dauguma vystymo bei skurdo mažinimo programų nepasiekia žmonių su psichikos negalia. Pavyzdžiui, nuo 75% iki 85% šių asmenų negauna jokios psichikos sveikatos priežiūros ar gydymo. Psichikos negalios žmonių bedarbystė siekia 90%. Be to, šiems žmonėms neprieinamas švietimas ir profesijos įgyjimas, kuris skatintų jų galimybes.

Todėl reikalingas didesnis vystomojo bendradarbiavimo srityje veikiančių dėmesys, siekiant pakeisti esančią situaciją. Psichikos negalios žmonių matomumo, jų balso ir galios trūkumas įpareigoja sutelkti papildomas pastangas, kad šie asmenys būtų pasiekti ir tiesiogiai įtraukti į vystymo programas”

PSO ataskaitoje pabrėžiama, kad investuojant į žmones su pichikos sutrikimais gali būti įtakoti vystymosi pasiekimai, ir rekomenduojama imtis konkrečių veiksmų šia kryptimi. Prioritetiškai turi būti atkreipiamas dėmesys į šiuos psichikos sveikatos sutrikimus: depresija, psichozė, savižudybės, epilepija, senatvinė demencija, taip pat su alkoholio ar narkotikų vartojimu susiję psichikos sveikatos sutrikimai, vaikų psichikos sveikatos sutrikimai. PSO ataskaitą anglų kalba galite rasti šiuo internetiniu adresu

http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241563949_eng.pdf