Psichosocialinė mokslu grįsta elgesio keitimo programa – siekiant pažaboti smurtą artimoje aplinkoje

Artimoje aplinkoje smurtą patiriančių ir į teisėsaugą besikreipiančių asmenų Lietuvoje daugėja. 2016 m. registruoti 4542 asmenys, kurie nukentėjo nuo smurto artimoje aplinkoje, o 2017 m. net 8189 m. Dauguma jų – moterys. Viktimologiniai tyrimai rodo, kad 41 proc. nukentėjusiųjų nuo smurto artimoje aplinkoje smurtą patyrė 3 ir daugiau kartų.

Psichikos sveikatos perspektyvos drauge su partneriais Vilniaus apygardos probacijos tarnyba pradeda įgyvendinti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuotą penkių mėnesių projektą. Projektas skirtas keisti vyrų, nuteistų už smurtą artimoje aplinkoje, elgesį, taikant mokslu grįstą psichosocialinę intervenciją.

Intervencinė smurto artimoje aplinkoje programa yra perimta iš Stepono Batoro fondo Lenkijoje, kurios pagrindas  – Duluth modelis. Duluth modeliu besiremiantis smurto šeimoje intervencijos projektas buvo pradėtas vykdyti 1981 metais JAV Duluth mieste, Minesotoje, siekiant sumažinti smurto prieš moteris mastus artimoje aplinkoje. Programoje siekiama keisti asmenų nuostatas į moteris, suteikti įgūdžių ir žinių kaip socialines, bendravimo, elgesio problemas spręsti nenaudojant smurto ir konstruktyvių emocijų reiškimo būdų.

Siekiama, kad programoje dalyvautų bent 15 asmenų. Kiekvienas programoje dalyvaujantis asmuo gaus 4 individualias konsultacijas ir dalyvaus 24 grupiniuose užsiėmimuose. Siektinas rezultatas, kad 80 proc. smurtautojų pilnai baigtų programą, pagal probacijos tarnybų pateikiamą statistiką, baigusiųjų skaičius siekia 62-67 proc.

Psichikos sveikatos perspektyvos įgyvendina sertifikuotas elgesio korekcines programas. Vien per praėjusius metus organizacija vykdė „intervencinę programą smurtautojams šeimoje“ Viniaus rajono savivaldybėje, teikė grupines supervizijas elgesio korekcinės programos „EQUIP“ vykdytojams, bei vykdė kvalifikacijos kėlimo mokymus tema „HCR-20 schema – smurto prevencijos taikymas praktikoje“ Rokiškio psichiatrijos ligoninės darbuotojams.