„Psichikos sveikatos perspektyvos“ sieks įgalinti Baltarusijos pilietines organizacijas

Šiuos metus VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ pradėjo aktyviai veikdamos Baltarusijoje, kur įgyvendina net du projektus. Sausio mėnesį startavusį deinstitucionalizaciją skatinantį projektą papildo šį mėnesį pradedamas į pilietines organizacijas orientuotas projektas „Pilietinės visuomenės organizacijų įgalinimas, siekiant skatinti žmonių turinčių intelekto ar psichosocialinę negalią socialinę įtrauktį ir dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose 6 Baltarusijos regionuose“. Projektas bus vykdomas 4 metus, kartu su partneriais Baltarusijoje – Negalią turinčių žmonių teisių biuru, ir Europos savarankiško gyvenimo tinklu. Dalinę paramą projektui suteikė Europos Sąjunga.

Baltarusijoje tebevyraujant sovietiniam sveikatos ir socialinių paslaugų modeliui šiuo projektu siekiame įgalinti vietines nevyriausybines organizacijas sutelktai siekti permainų ir skatinti deinstitucionalizacijos procesus naudojantis advokacijos, tinklaveikos, lėšų pritraukimo ir projektų valdymo įgūdžiais. Tikimės, kad projekto pabaigoje galėsime džiaugtis palankesniu Baltarusijos visuomenės požiūriu į socialinę įtrauktį ir savarankišką žmonių su proto ar psichosocialine negalia gyvenimą.